Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
ARTYKUŁY

ROK PRYMASA TYSIĄCLECIA

"Po głębokich przeżyciach Roku Jubileuszowego, który kończy drugie tysiąclecie chrześcijaństwa, rozpoczynamy nowy etap historii. Radujemy się, że naszym pierwszym krokom na tej przełęczy czasu towarzyszy duchowa obecność mojego Wielkiego Poprzednika".

To słowa specjalnego listu, jaki kard. Józef Glemp, Prymas Polski, skierował na inaugurację Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczystości rozpoczną się 21 stycznia o godz. 9.00 w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Dzięki radiowej Mszy św. będzie mogła w nich uczestniczyć cała Polska. Rok 2001 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 25 października 1999 r. posłowie jednogłośnie przyjęli uchwałę, aby uczcić "wielkiego Polaka, kapłana, męża stanu, którego życie i działalność wpisały się na trwałe do historii naszej Ojczyzny. Jego nauka, myśl społeczna i wzór patriotyzmu pozostają aktualne i mają szczególne znaczenie dla odradzającej się III Rzeczypospolitej". Rok Kardynała Wyszyńskiego będzie bogaty w wydarzenia. 6 lutego w Warszawie zamknięty zostanie na szczeblu diecezjalnym proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia. Pamięć o jego osobie będzie obecna podczas kwietniowych uroczystości wojciechowych w Gnieźnie oraz 3 maja na Jasnej Górze. W maju odbędą się też uroczystości polonijne w Chicago, a w kraju we Włocławku. Centralne obchody z udziałem Episkopatu Polski planowane są 28 maja w Warszawie - w 20. rocznicę śmierci Prymasa. Dzień później na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się okolicznościowe sympozjum. 3 sierpnia - w 100. rocznicę urodzin Kardynała - planowane jest spotkanie w Zuzeli na Podlasiu, gdzie Stefan Wyszyński w 1901 r. przyszedł na świat. Rok Kardynała Stefana Wyszyńskiego obfitował będzie w liczne dowody pamięci - duchowe i materialne. Wiele jest środowisk troszczących się o dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia. Wśród nich powołana dwa lata temu Fundacja "Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego". Z jej inicjatywy powstaje w Częstochowie, w pobliżu Jasnej Góry, Dom Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Będzie w nim sala muzealna prezentująca całe życie Prymasa, sala konferencyjna i kinowa, gdzie znajdzie się komplet nagrań filmowych i dźwiękowych. Dom będzie też ośrodkiem duchowości Prymasa Tysiąclecia, dlatego znajdą się w nim pokoje gościnne dla uczestników rekolekcji. Dom powstaje u stóp Jasnej Góry, ponieważ Prymas całym swoim życiem i wiarą związany był z tym miejscem.

Czytelnicy, którzy chcieliby wesprzeć to szlachetne dzieło, proszeni są o wpłaty na konto: Fundacja "Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego", ul. Dziekania 1, 00-279 Warszawa, PBK S. A. IX Oddział Warszawa, 11101040 - 401040105906. W Wydawnictwie "Soli Deo" (ul. Dziekania 1, 00-279 Warszawa) można zamawiać też książki-cegiełki pt. "Jedna jest Polska" w cenie 15 zł.


Powrót do strony głównej artykułów


lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone