Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]

Dom Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego

W poniedziałek 28 lutego 2000r. ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak dokonał wmurowania kamienia węgielnego pod Dom Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który powstaje u stóp Jasnej Góry w Częstochowie.

Uroczystość zgromadziła wielu znakomitych gości: m. in. ojca generała Zakonu Paulinów i przeora Jasnej Góry, przedstawicieli Kurii Biskupiej i duchowieństwa diecezjalnego, księży Pallotynów, alumnów Wyższego Seminarium Diecezjalnego, redaktora naczelnego "Niedzieli", siostry zakonne, przedstawicieli laikatu Częstochowy, członkinie Instytutu Świeckiego Pomocnic Maryi Jasnogórskiej, Matki Kościoła, którego współzałożycielem był Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński oraz przedstawicieli Fundacji Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Po Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Stanisława Nowaka i uroczystym podpisaniu aktu erekcyjnego wszyscy zgromadzeni udali się procesjonalnie na teren budowy, gdzie nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego. Kamień ten, poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II, pochodzi z Drzwi Świętych Bazyliki Św. Piotra w Rzymie.

Ojciec Święty Jan Paweł II prosił: "Oby Kościół i naród był mocny dziedzictwem kardynała Wyszyńskiego". Dom Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego będzie służył temu zadaniu:

- będzie tu można odprawić rekolekcje według nauczania Prymasa Tysiąclecia,
- zwiedzić ekspozycję muzealną ukazująca życie i posługę kardynała Wyszyńskiego,
- obejrzeć filmy i przedstawienia teatralne,
- posłuchać głosu Stefana kardynała Wyszyńskiego z nagrań archiwalnych,
- spotkać się z ludźmi żyjącymi dziedzictwem wielkiego Prymasa.

Kardynał Wyszyński uczy nas przede wszystkim szacunku dla człowieka. Poszanowanie praw osoby ludzkiej i zaufanie do człowieka Prymas Tysiąclecia uznawał za fundament wszelkiego ładu: rodzinnego, narodowego, politycznego. "Nie ma zdrowej kultury narodowej, nie ma ładu moralnego ani zdrowej polityki bez zaufania do człowieka". A zaufanie to wynika z otwarcia się na Boga, naszego Ojca.

Dziedzictwo kardynała Wyszyńskiego uczy nas umiłowania rodziny i ojczyzny. "Kocham ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko co czynię dla Kościoła, czynię dla niej" - mówił Ksiądz Prymas. Całe jego nauczanie umacnia w nas tę miłość.

Prymas Tysiąclecia ukazuje nam także, gdzie jest siła Polski, gdzie nasza moc i nadzieja. "Nie istnieje niemożliwe, gdy prowadzi i wspiera Matka Najświętsza i to Jasnogórska". Na łożu śmierci powiedział: "Wszystkie nadzieje to Matka Najświętsza. I jeżeli jaki program - to Ona".

Dom Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego powstaje w Częstochowie w bliskości Jasnej Góry. Ksiądz Prymas całym swoim życiem związany był z tym miejscem. Jasna Góra była miejscem jego zawierzenia i wielkiej nadziei. W testamencie gnieźnieńskim napisał:

"Ja, Stefan kardynał Wyszyński, Prymas Polski, Arcybiskup Gnieźnieński i Warszawski świadom, że zbliża się chwila mojego powrotu do Ojca Niebieskiego, w niniejszym oświadczeniu, które ma charakter testamentu, składam Bogurodzicy Dziewicy Wspomożycielce uczucia wdzięczności za Jej stałą obecność w moim życiu i w pracy. Wszystko, cokolwiek zdołałem uczynić w służbie Kościołowi Świętemu wyłącznie przypisuję łaskawemu pośrednictwu Pani Jasnogórskiej".lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone