Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
CYTATY I WYPOWIEDZI

Cytaty i wypowiedzi autorstwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

Chrystus otrzymał od swojej Matki Serce, które wzrusza się na ludzki sposób.
Wnieście do Waszych rodzin ducha wzajemnej miłości, pokoju i współdziałania. Jesteście sobie ku pomocy!
Nowoczesna służba Bogu i ludziom to nie jest zespół dyspens i zwolnień, ale zaproszenie do ofiary z siebie.
Człowiek Boży sprawia, że cały świat, ze wszystkimi jego zjawiskami, jest wrażliwy na Boga.
Dobry Pasterz duszę swoją daje ... Niczyjej krwi nie przelewa, tylko albo Chrystusową, albo własną.
Obudzam pragnienie nieba w sobie. Niebo jest otwarte dla człowieka. Możemy z ufnością i nadzieją patrzeć w górę.
Każda wielka sprawa wymaga wielkiego poświęcenia i ofiary człowieka. Dlatego nawet Bóg Człowiek przyjął postać Sługi.
Człowiek zawsze musi mieć otwartą duszę na wszystkie możliwości, które Bóg ma dla niego.
Pokój wewnętrzny zawsze rodzi się w wyniku wypełnienia woli Bożej, do której mamy pełne zaufanie.
Człowiek nie może istnieć bez pomocy Boga! Nic nie jest w stanie uczynić bez Jego łaski.
Jaka to wielka umiejętność dochować tajemnicy, być dyskretnym, nie podsłuchiwać, nie podpatrywać. To wielka sztuka i wspaniała szlachetność.
Chrońmy się od pogardy dla kogokolwiek, nawet dla najgorszego człowieka, bo to jest j e s z c z e człowiek, aż ... człowiek!
Syn Boży wyrósł z istoty Ojca, wyszedł z woli Ojca, która jest miłością, dobrocią i radością.
Jedynie Bóg działa i tworzy we właściwym tego słowa znaczeniu: człowiek natomiast jest współpracownikiem Boga i Jego pomocnikiem.
Kościół wzywa swoje dzieci, aby czas od Wniebowstąpienia do Zesłania Ducha Świętego spędziły w skupieniu i namaszczeniu modlitewnym.
Im świat będzie dalej od Boga, tym bardziej będzie Boga spragniony. Im więcej będzie nasycony dobrobytem, tym bardziej będzie głodny Boga.
Musimy Bogu bezgranicznie ufać, nigdy nie czyniąc Mu wymówek; Jemu wolno ciągle próbować naszą miłość.
Człowiek współczesny, chociażby niewiele wiedział o Ewangelii i nigdy jej nie czytał, pragnie ideałów, które stawiał Chrystus.
Chodzić będę po ziemi z sercem miłującym; może to być męczeństwem, ale lepsze jest męczeństwo z miłości niż męka nienawiści.
Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić. Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić, to tylko jedno - miłować.

1   2   3   4   5   6   7   Następna strona  


lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone