Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
CYTATY I WYPOWIEDZI

Cytaty i wypowiedzi autorstwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

Każda prawdziwa miłość musi mieć swój Wielki Piątek. To nie krzyż się chwieje, to świat się chwieje i toczy - Krzyż stoi!
Wewnętrzne życie polega na doznawaniu miłości od Boga samego i okazywaniu - na miarę naszych skromnych, słabych możliwości - miłości Bogu.
Chrystus chce nas żywić! Czyni wszystko, abyśmy nie uschli z głodu. Poświęca nam całą uwagę, karmiąc nas Samym Sobą.
Gdziekolwiek jesteśmy i jakikolwiek zajmujemy urząd czy stanowisko - zobowiązani jesteśmy do apostołowania i upominania się o prawa Chrystusa. Wszędzie mamy być apostołami.
Bóg tak w świecie działa, że im czasy są bardziej pyszne, butne, zarozumiałe i pewne siebie, tym pokorniejsze sługi światu posyła.
Najwięcej wolności mamy w kontakcie z Bogiem; jest ona tak wielka, że możemy się oprzeć lub poddać całej miłości Boga.
Wszyscy postulujemy sprawiedliwość, domagamy się jej dla siebie, ale nie zawsze myślimy o tym, że innym musimy ją świadczyć.
Z własnego doświadczenia poznajemy, że bez życia religijnego, albo w jego zakłóceniu, nasze życie osobiste staje się ciężkie i trudne.
Chrystus jest Pośrednikiem miłości Ojca ku światu. My także przekazujemy miłość, którą Ojciec pragnie przez nas udzielić innym.
Rozważamy łaski życia eucharystycznego, które zaczęło się w Wieczerniku i przez ręce Apostołów, Biskupów i kapłanów, doszło do naszych ust. i serc.
Każdy człowiek musi być wrażliwy na obfitość darów Bożych i ma im nadawać właściwy sens, przez właściwe zrozumienie celowości rzeczy.
Miłość ma w sobie przedziwną ruchliwość i zdolność rodzenia "nowego"; nawet grób rozwali i pieczęć rozerwie, aby wybiec na świat i wieścić nowe życie.
Chrystus "Zwycięzca śmierci, piekła i szatana". Nic z tego w Nim nie ma! Jest zwykły i codzienny, wchodzi w ludzkie sprawy na ludzką modłę.
Bóg w swym wielkim miłosierdziu nawet swoją sprawiedliwość obraca w miłość i sprawia, że przez niejedną słabość lepiej poznajemy dobroć Boga i godność człowieka.
Fiat Maryi jest źródłem naszego fiat. Jest radością nieba i całej Trójcy Świętej, radością Chrystusa, Jego Kościoła i nas wszystkich.
Przykazanie miłości bliźniego musimy odnieść do wszystkich. Mniejsza z tym, czy wierzą czy nie wierzą, czy nas kochają czy nie. Wszyscy mają prawo do naszej miłości.
Tylko człowiek "własny" wprowadza podział na "moje", "twoje" i "ich", człowiek Boży zawsze cały jest wszystkich, bo wszystkich kocha Bogiem, nie sobą.
Jakże dziwne są drogi Boże! Jak człowiek odpowiedzialny jest za to, aby nadstawiać ucho ku Bogu, który szuka i który przemawia.
Czy nie dlatego jest wokół nas tylu głodnych, żyjących w niedostatku i nędzy, że modlitwa nie wysubtelniła naszej wrażliwości na głodne usta i oczy.
Obyśmy w poszukiwaniu sprawiedliwości nie spodleli! A można spodleć przez dochodzenie swego za wszelką cenę. Okazujmy raczej miłosierdzie, które przewyższa wszelką sprawiedliwość.

1   2   3   4   5   6   7   Następna strona  


lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone