Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
KALENDARIUM
1901 - 1919   1920 - 1925   1926 - 1931   1932 - 1939   1940 - 1946   1947 - 1948   1949 - 1950   1951 - 1952  
1953 - 1955   1956 - 1957   1958   1959   1960   1961 - 1962   1963   1964   1965   1966   1958   1959  
1967 - 1968   1969 - 1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981  


1958
Na Jasnej Górze ukazują się publikacje Służba słowu posłannictwem społecznym i W obronie nie narodzonych dzieci.
4 stycznia
W Gdańsku-Oliwie dokonuje poświęcenia gmachu Seminarium Duchownego Diecezji Gdańskiej.
9 stycznia
W Warszawie przeprowadza rozmowę z I sekretarzem KC PZPR Władysławem Gomułką i premierem Józefem Cyrankiewiczem nt. stosunków państwo - Kościół, nie osiągając uzgodnień.
Kilka tygodni później rozpoczął się atak na milenijny program Prymasa Polski, wzmogło się prześladowanie Kościoła.
11-13 lutego
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 49. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
19 lutego
Wydaje Wezwanie do pracy wielkopostnej w duchu Ślubowań Jasnogórskich.
10 marca
W kościele akademickim św. Anny w Warszawie głosi konferencję do młodzieży nt. Własność prywatna a rozwój osobowości człowieka.

5 kwietnia
Wydaje list pasterski Wielkanocne promienie wiosny Bożej.
11-12 kwietnia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 50. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazał się list biskupów polskich Na dzień parafialnego odnowienia Ślubowań Jasnogórskich.

3 maja
List do polskiej młodzieży katolickiej Na odnowienie Ślubów Jasnogórskich.

4 maja
Na Jasnej Górze podczas pielgrzymki literatów i pisarzy głosi referat nt. Godność pisarza i jego obowiązki.

7 maja
W kościele św. Jakuba w Warszawie głosi konferencję do młodzieży nt. Nie ku grobom, ale ku wrotom życia narodu.

15 maja
Wydaje odezwę Do studentów-pielgrzymów na Jasną Górę.
21 maja
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Maryjnej Episkopatu Polski, poświęconym znaczeniu peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
1 czerwca
W "Tygodniku Powszechnym" ukazuje się artykuł Księdza Prymasa W światłach tysiąclecia chrześcijaństwa Polski.

2 czerwca
W kościele akademickim św. Anny w Warszawie głosi konferencję do młodzieży nt. Prywatne posiadanie a wspólne użytkowanie.

17-18 czerwca
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 51. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazało się Orędzie Episkopatu Polski do rodziców katolickich i Instrukcja w sprawie małżeństw osób niepełnoletnich.

20 czerwca
W Katowicach złożył wizytę biskupowi katowickiemu Stanisławowi Adamskiemu.
5 lipca
W Poznaniu złożył wizytę arcybiskupowi poznańskiemu Antoniemu Baraniakowi.
21 lipca
Na Jasnej Górze funkcjonariusze urzędu bezpieczeństwa przeprowadzili rewizję w Instytucie Prymasowskim Ślubów Narodu i skonfiskowali wydawnictwa dotyczące Wielkiej Nowenny Tysiąclecia.
6 sierpnia
W archikatedrze warszawskiej bierze udział w przekazaniu obrazu nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej do diecezji siedleckiej (6 sierpnia 1958 - 28 kwietnia 1959).
10 sierpnia
Wydaje wezwanie Modlitwy zadośćczyniące Najświętszej Maryi Pannie Jasnogórskiej w związku z licznymi wypowiedziami prasowymi uwłaczającymi Matce Bożej.
15 sierpnia
Wydaje odezwę Na czterdziestolecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
20 sierpnia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
31 sierpnia
W katedrze olsztyńskiej udziela sakry biskupiej księdzu Józefowi Drzazdze, sufraganowi diecezji warmińskiej.
Ukazało się rozporządzenie ograniczające nauczanie religii w szkołach do 1 godziny tygodniowo na ostatniej ponadobowiązkowej lekcji - w ten sposób władze złamały "Małe Porozumienie" z 8 grudnia 1956 roku.
5 września
Na Jasnej Górze przewodniczy obradom 52. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
7 września
W katedrze gorzowskiej udziela sakry biskupiej księdzu Wilhelmowi Plucie, administratorowi apostolskiemu diecezji gorzowskiej.
9 września
W Lublinie głosi referat do rektorów i profesorów seminariów duchownych nt. Nauki kościelne a wymogi współczesnego życia.

17 września
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
21 września
W Lublinie uczestniczy w uroczystościach 40-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
9 października
W Watykanie umiera Ojciec Święty Pius XII.
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie przewodniczy nabożeństwu żałobnemu za śp. Ojca Świętego Piusa XII i głosi słowo Boże Odszedł sługa Boży, Głowa widzialna Kościoła.

14 października
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
17 października
Z Dworca Głównego, wraz z księdzem Hieronimem Goździewiczem, księdzem Stanisławem Kotowskim i księdzem kapelanem Władysławem Padaczem,  wyjeżdża do Rzymu na konklawe.
19 października - 19 grudnia
Przebywa w Rzymie. Podczas pobytu w Wiecznym Mieście składa wizytę kardynałowi Domenico Tardiniemu, Sekretarzowi Stanu Stolicy Apostolskiej,  kardynałowi Eugene Tisserantowi, dziekanowii Kolegium Kardynalskiego, kardynałowi Aloisi Maselli, kamerlingowi Kościoła rzymskiego, arcybiskupowi Józefowi Gawlinie, zwiedzaAlbano, Asyż, Castel Gandolfo, Nettuno, Sienę, Orvietto, Subiaco, Fonte, Colomno i Greccio.
20-24 października
Bierze udział w Kongregacji Kardynałów.
25-28 października
Uczestniczy w konklawe, które wybiera kardynała Angelo Giuseppe Roncalli’ego na papieża, którzy przybrał sobie imię Jan XXIII.
Składa homagium.
29 października
Składa drugie homagium nowo wybranemu Ojcu Świętemu Janowi XXIII.
List do wiernych w Polsce W dniu wyboru Papieża Jana XXIII.
30 października
Składa trzecie homagium Ojcu Świętemu Janowi XXIII.
4 listopada
W bazylice watykańskiej uczestniczy w koronacji Ojca Świętego Jana XXIII.
14 listopada
Przyjęty na prywatnej audiencji przez Ojca Świętego Jana XXIII.
23 listopada
Bierze udział w ceremonii objęcia bazyliki św. Jana na Lateranie (katedra biskupów Rzymu) przez Ojca Świętego Jana XXIII.
29 listopada
Przyjęty na audiencji przez Ojca Świętego Jana XXIII.
17 grudnia
Przyjęty na pożegnalnej audiencji przez Ojca Świętego Jana XXIII.
21 grudnia
Wydaje list do duchowieństwa i wiernych całej Polski Po wyborze Ojca Świętego Jana XXIII.

29-30 grudnia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 53. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.


lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone