Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
KALENDARIUM
1901 - 1919   1920 - 1925   1926 - 1931   1932 - 1939   1940 - 1946   1947 - 1948   1949 - 1950   1951 - 1952  
1953 - 1955   1956 - 1957   1958   1959   1960   1961 - 1962   1963   1964   1965   1966   1958   1959  
1967 - 1968   1969 - 1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981  


1981
6 stycznia
W archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie głosi słowo Boże nt. Sumienie prawe u podstaw odnowy życia narodowego.
19 stycznia
W Warszawie przyjmuje wracającą z Rzymu delegację "Solidarności" i przemawia nt. Otrzymaliście "inwestyturę" od Ojca Świętego.
24 stycznia
W Warszawie przyjmuje delegację kombatantów i przemawia nt. Proces odnowy w Ojczyźnie już się rozpoczął...
2 lutego
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie głosi konferencje do duchowieństwa nt. Kościół i Naród - to dwie dłonie wzajemnie się obejmujące oraz słowo Boże do wiernych nt. O moralną odnowę Narodu.
Wydaje słowo do duszpasterzy i wiernych Na czas odnowy wielkopostnej.
6 lutego
W Warszawie przyjmuje delegację "Solidarności" rolników z regionu Podbeskidzia oraz delegację "Solidarności" z Lechem Wałęsą i przemawia nt. Zespolić się w służbie ziemi.
10 lutego
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
Wydaje orędzie na Wielki Post 1981 Nie o to idzie, by zmieniały się instytucje, ale by odmieniali się ludzie.
1 marca
W archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie odsłania tablicę pamiątkową ku czci Stefana Starzyńskiego i przemawia nt. Kamienie wołać będą.
10-12 marca
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i
178. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
28 marca
W Warszawie przyjmuje przedstawicieli KKP "Solidarność" i przemawia nt. Wezwanie do odpowiedzialności i cierpliwości.
W kościele akademickim św. Anny w Warszawie głosi konferencję do pisarzy i literatów nt. Crux - spes nostra.
kwiecień
Wydaje słowo pasterskie Na czas Wielkiego Postu i Zmartwychwstania Pańskiego - Alleluja!
2 kwietnia
W Warszawie przyjmuje członków Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" i przemawia nt. Nie dać sobie wydrzeć ziemi!
15 kwietnia
Ogłoszono pierwszy komunikat lekarski o stanie zdrowia.
23 kwietnia
Wydaje list do wiernych archidiecezji warszawskiej Na niedzielę powołań kapłańskich.
4 maja
W Warszawie przyjmuje senat Akademii Teologii Katolickiej i przemawia nt. Walka Kościoła w obronie uczelni.
9 maja
Przeprowadza telefoniczną rozmowę z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.
Powołuje Ośrodek Dokumentacji Materiałów Audiowizualnych przy Delegaturze Biura Prasowego w Rzymie.
12 maja
W Warszawie odprawia ostatnią Mszę świętą.
13 maja
W Watykanie dokonano zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II.
14 maja
Wydaje komunikat Po zamachu na życie Ojca Świętego.
Podczas Mszy świętej w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II odtworzono słowo Prymasa Polski z taśmy magnetofonowej.
16 maja
Zatwierdza dokumenty II Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
W obecności biskupów warszawskich, pracowników Sekretariatu Prymasa Polski, przedstawicieli Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu i domowników, przyjmuje w formie uroczystej sakrament chorych, którego udzielił ksiądz Edmund Boniewicz. Przemawia do zebranych.
22 maja
W rezydencji arcybiskupów warszawskich otwiera obrady Rady Głównej Episkopatu Polski, głosi przemówienie nt. W Polsce rządzi tylko Bóg, nie człowiek, a następnie przekazuje prowadzenie obrad kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu.
25 maja
Ostatnia rozmowa telefoniczna z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.
26 maja
Ukazuje się ostatni komunikat lekarski o stanie zdrowia Prymasa Polski.
28 maja
W Warszawie, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, o godzinie 4.40 umiera kardynał Stefan Wyszyński, arcybiskup metropolita Gniezna i Warszawy, Prymas Polski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Ukazuje się komunikat Rady Głównej Episkopatu Polski Po zgonie Prymasa Polski.
31 maja
Na placu Zwycięstwa w Warszawie kardynał Agostino Casaroli, specjalny delegat Ojca Świętego Jana Pawła II, przewodniczy ceremoniom pogrzebowym śp. kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Zostaje pochowany w podziemiach bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.
lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone