Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
KALENDARIUM
1901 - 1919   1920 - 1925   1926 - 1931   1932 - 1939   1940 - 1946   1947 - 1948   1949 - 1950   1951 - 1952  
1953 - 1955   1956 - 1957   1958   1959   1960   1961 - 1962   1963   1964   1965   1966   1958   1959  
1967 - 1968   1969 - 1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981  


1974
W Rzymie ukazuje się książka Kazania Świętokrzyskie (13-20-27 stycznia 1974), w Poznaniu Sursum corda. Wybór przemówień.
13 stycznia
W kościele św. Krzyża w Warszawie głosi I kazanie świętokrzyskie nt. Homo Dei.
20 stycznia
W kościele św. Krzyża w Warszawie głosi II kazanie świętokrzyskie nt. Homo Oeconomicus.
22-23 stycznia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 140. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list biskupów polskich Wielki Post w Roku Świętym - czas nawrócenia, pojednania i odnowy życia w parafiach.
27 stycznia
W kościele św. Krzyża w Warszawie głosi III kazanie świętokrzyskie nt. Homo Politicus.
2 lutego
Wydaje wezwanie wielkopostne Na Jubileuszowy Rok Święty.
6-8 lutego
W Warszawie przyjmuje delegację Stolicy Apostolskiej do rozmów z rządem na czele z arcybiskupem Agostino Casarolim, w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie głosi słowo Boże nt. O chrześcijańską wizję życia.
21 lutego
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
3 marca
W Warszawie udziela sakry biskupiej księdzu Marianowi Rechowiczowi, administratorowi apostolskiemu archidiecezji w Lubaczowie.
13-14 marca
We Wrocławiu przewodniczy ceremoniom pogrzebowym śp. kardynała Bolesława Kominka, metropolity wrocławskiego.
17 marca
W katedrze szczecińskiej udziela sakry biskupiej księdzu Janowi Gałeckiemu, sufraganowi diecezji szczecińsko-kamieńskiej.
26-28 marca
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 141. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się Apel Episkopatu Polski do modlitw o oddanie świata Maryi Matce Kościoła.
29 marca
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Emigracji Polskiej z udziałem biskupa Szczepana Wesołego z Rzymu.
21 kwietnia
W Warszawie głosi konferencję nt. "Sapere ausuris..!" z okazji 200. Rocznicy śmierci księdza Stanisława Konarskiego.
11-12 maja
W Krakowie bierze udział w uroczystościach ku czci świętego Stanisława Biskupa, głosi słowo Boże nt. Prosimy - wymagamy - żądamy, przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 142. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
25 maja
W katedrze koszalińskiej udziela sakry biskupiej księdzu Tadeuszowi Werno, sufraganowi diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
2 czerwca
W Drohiczynie nad Bugiem uczestniczy w rozpoczęciu nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w archidiecezji (2 czerwca - 7 lipca 1974).
4 czerwca
W Warszawie bierze udział w posiedzeniu Komitetu Krajowego Roku Świętego.
18-20 czerwca
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 143. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się Pouczenie pasterskie o znaczeniu i wartości odpustów w Roku Świętym, list biskupów polskich do młodzieży O wypełnianiu zadań Roku Świętego, list Przed patronalnym świętem "Pomocników Matki Kościoła".
4-5 lipca
Ustanowienie stałych kontaktów roboczych między rządem PRL a Stolicą Apostolską. Ze strony watykańskiej delegacji przewodniczy arcybiskup Luigi Poggi, ze strony polskiej minister pełnomocny Kazimierz Szablewski.
7 lipca
W Piotrkowie Trybunalskim uczestniczy w rozpoczęciu nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji łódzkiej (7 lipca - 15 grudnia 1974).
20 lipca
W katedrze lubelskiej uczestniczy w ceremoniach pogrzebowych śp. biskupa Piotra Kałwy, ordynariusza lubelskiego.
16 sierpnia
Na Jasnej Górze przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
18 sierpnia
W Wysokim Kole koło Puław koronuje słynący łaskami obraz Matki Bożej Różańcowej.
1 września
W Kawnicach koło Konina koronuje obraz Matki Bożej Pocieszenia.
6 września
W Gnieźnie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
7-8 września
W Szczecinie przewodniczy obradom 144. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się słowo pasterskie biskupów polskich do rodziców, dzieci i młodzieży O potrzebie czasu dla Pana Boga, list O wezwaniu Ojca Świętego do pogłębionej czci Najświętszej Maryi Panny.
12 września
Zatwierdza uchwały III Synodu Archidiecezji Warszawskiej.
19 września
W archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie głosi referat na otwarcie Festiwalu Muzyki Religijnej "Sacrosong 74".
21 września
Na Jasnej Górze przewodniczy pielgrzymce Senioratu "Odrodzenie".
24 września
Wyjeżdża do Rzymu sesję zwyczajną Synodu Biskupów.
26 września - 9 listopada
Przebywa w Rzymie. Podczas pobytu w Wiecznym Mieście bierze udział w sesjach plenarnych Synodu, uczestniczy w pracach grupy języka włoskiego, składa wizytę kardynałowi Jeanowi Villotowi, kardynałowi Johnowi Josephowi Wrightowi, kardynałowi Araoz Arturo Tabera, arcybiskupowi Giovanni Benellemu, arcybiskupowi Agostino Casarolemu. Nawiedza polski cmentarz na Monte Cassino i sanktuarium świętego Franciszka w Asyżu.
5 października
Przyjęty na audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI.
13 października
Przyjęty wraz z kardynałem Karolem Wojtyłą na audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI.
7 listopada
Przyjęty na prywatnej audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI.
14 listopada
21 listopada
W Warszawie uczestniczy w obradach Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
25-27 listopada
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 145. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się słowo pasterskie biskupów polskich Na rozpoczynający się Rok Święty w Rzymie.
5 grudnia
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Episkopatu Polski do spraw KUL.
15 grudnia
We Włocławku uczestniczy w rozpoczęciu nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji włocławskiej (15 grudnia 1974 - 30 listopada 1975).
18 grudnia
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie głosi konferencję do kapłanów nt. Jubileuszowa pielgrzymka Roku Świętego duchowieństwa archidiecezji gnieźnieńskiej.


lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone