Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
KALENDARIUM
1901 - 1919   1920 - 1925   1926 - 1931   1932 - 1939   1940 - 1946   1947 - 1948   1949 - 1950   1951 - 1952  
1953 - 1955   1956 - 1957   1958   1959   1960   1961 - 1962   1963   1964   1965   1966   1958   1959  
1967 - 1968   1969 - 1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981  


1979
W Poznaniu ukazuje się książka Rozważania o kulturze.
5 stycznia
W Warszawie głosi konferencję do kombatantów nt. Trwały wzór miłości narodów.
13 stycznia
W Warszawie przyjmuje arcybiskupa Franciszka Macharskiego, metropolitę krakowskiego.
24 stycznia
W Sejmie prowadzi rozmowę z I sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem.
2 lutego
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie głosi słowo Boże nt. Na 30-lecie ingresu do bazyliki prymasowskiej w Gnieźnie.
Wydaje list wielkopostny do duchowieństwa i wiernych archidiecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej Rodzina Kościołem domowym.
6 lutego
W archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie głosi słowo Boże nt. 30-lecie ingresu do archidiecezji warszawskiej.
6-8 lutego
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 167. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
17 lutego
W Warszawie bierze udział w spotkaniu "Odrodzenia" i głosi konferencję nt. Próba zarysu pracy programowej.
3 marca
Ukazuje się komunikat o wizycie Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce.
4 marca
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie głosi słowo Boże nt. Słowo o przybyciu Papieża do Polski.
Wydaje apel do miasta Gniezna i archidiecezji gnieźnieńskiej Przed przyjazdem Ojca Świętego do Gniezna.
9 marca
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
20-22 marca
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 168. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list biskupów polskich Na powitanie Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce.
21 kwietnia
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie udziela sakry biskupiej księdzu Józefowi Glempowi, ordynariuszowi warmińskiemu.
8 maja
Ukazuje się Komunikat o uzgodnieniu programu wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce.
16 maja
Odlatuje samolotem do Rzymu.
16-22 maja
Przebywa w Rzymie. Podczas pobytu w Rzymie przyjmuje arcybiskupa Agostino Casarolego, biskupa Władysława Rubina, biskupa Szczepana Wesołego.
16 maja
Bierze udział w audiencji dla Polonii u Ojca Świętego Jana Pawła II.
17 maja
Przyjęty wraz z biskupem Bronisławem Dąbrowskim na audiencji przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
18 maja
Wydaje list Do kapłanów i rodaków na emigracji.
20 maja
Przyjęty na prywatnej audiencji przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
22 maja
Odlatuje samolotem do Warszawy.
Wydaje apel do miasta stołecznego Warszawy Na powitanie Ojca Świętego w stolicy Polski.
23 maja
Bierze udział w obradach Warszawskiego Komitetu Przyjęcia Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce.
Wydaje słowo pasterskie W związku z pielgrzymką Ojca Świętego do Polski.
29 maja
W Sejmie przeprowadza rozmowę z I sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem.
2-10 czerwca
Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski: Warszawa - Gniezno - Jasna Góra - Kraków - Kalwaria Zebrzydowska - Wadowice - Oświęcim.  Towarzyszy Ojcu Świętemu na każdym etapie pielgrzymki, bierze udział w wizycie Ojca Świętego w Belwederze i spotkaniu Jana Pawła II z I sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem i przewodniczącym Rady Państwa Henrykiem Jabłońskim, na Jasnej Górze przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 169. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski z udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II.
13 czerwca
Wydaje odezwę do duchowieństwa i wiernych W sprawie beatyfikacji księdza Władysława Korniłowicza.
16 czerwca
W Choszczówce przewodniczy obradom Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
24 czerwca
W Gnieźnie bierze udział w zakończeniu nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w archidiecezji gnieźnieńskiej i w przekazaniu obrazu do diecezji częstochowskiej (24 czerwca 1979 - 18 października 1980) i głosi słowo Boże nt. Ze szlaku Nawiedzenia.

26 czerwca
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski. Ukazuje się list biskupów polskich Przed świętem Matki Bożej Jasnogórskiej.

28 czerwca
Odlatuje samolotem do Rzymu.
28 czerwca - 2 lipca
Przebywa w Rzymie.
29 czerwca
W Torro San Giovanni przyjęty wraz z delegacją Episkopatu Polski na audiencji przez Ojca Świętego Jana Pawła II - składa podziękowanie za nawiedzenie Polski.
2 lipca
Odlatuje samolotem do Warszawy.
15 sierpnia
Na Jasnej Górze głosi słowo Boże nt. Czas - to miłość.

3 września
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
4-6 września
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 170. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list pasterski biskupów polskich z okazji I rocznicy wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II Wotum wdzięczności Narodu za wybór Ojca Świętego i jego pielgrzymkę do Polski.

15 września
Na Jasnej Górze głosi konferencję do członków "Odrodzenia" nt. Budowa kultury chrześcijańskiej.

11 października
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
16 października
W Warszawie poświęca kamień węgielny pod budowę domu Sekretariatu Episkopatu Polski przy ulicy Żytniej (obecnie skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego), w archikatedrze św. Jana Chrzciciela głosi słowo Boże w I rocznicę wyboru Jana Pawła II nt. Rok wyznania, radości i modlitwy.

23 października
Odlatuje samolotem do Rzymu.
23 października - 10 listopada
Przebywa w Rzymie. Podczas pobytu w Wiecznym Mieście składa wizytę kardynałowi Agostino Casarolemu, arcybiskupowi Luigi Poggi, biskupowi Achille Silvestriniemu, kardynałowi Władysławowi Rubinowi, przyjmuje kardynała Jana Króla.
23 października
Przyjęty na prywatnej audiencji przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
3 listopada
Przyjęty wraz z biskupem Bronisławem Dąbrowskim na audiencji przez Ojca Świętego Jana Pawła II, wieczorem uczestniczy w projekcji filmu Pielgrzym o wizycie Jana Pawła II w Polsce.
5-9 listopada
Uczestniczy w Kongregacji Kardynałów.
9 listopada
Przyjęty wraz z biskupem Bronisławem Dąbrowskim na pożegnalnej audiencji przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
12 listopada
W Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie bierze udział w obchodach 25-lecia istnienia uczelni.
14 listopada
W Warszawie odbywa się sesja Rady Głównej Episkopatu Polski pod przewodnictwem kardynała Franciszka Macharskiego. Nie bierze udziału w sesji z powodu choroby.
8 grudnia
Wydaje list do kapłanów W sprawie wzmożenia kościelnej działalności trzeźwościowej.
12-14 grudnia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 171. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.


lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone