Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
KALENDARIUM
1901 - 1919   1920 - 1925   1926 - 1931   1932 - 1939   1940 - 1946   1947 - 1948   1949 - 1950   1951 - 1952  
1953 - 1955   1956 - 1957   1958   1959   1960   1961 - 1962   1963   1964   1965   1966   1958   1959  
1967 - 1968   1969 - 1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981  


1978
W Poznaniu ukazuje się książka Kobieta w Polsce współczesnej.
6 stycznia
W archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie głosi konferencję nt. Duch Ewangelii w organizacji życia społeczno-zawodowego i publicznego w Polsce.
19 stycznia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
2 lutego
Wydaje wezwanie na Wielki Post do odnowy duchowej naszego życia Człowiek we wspólnocie Kościoła odpowiedzialny za Kościół Chrystusowy, list do biskupa katowickiego Herberta Bednorza nt. Problem pracy górników w Polsce.
7-9 marca
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 162. Konferencji Biskupów Ordynariuszy. Ukazuje się list pasterski biskupów polskich Po Synodzie Biskupów w Rzymie w sprawie katechizacji.
6 kwietnia
W Łomiankach wizytuje Instytut Teologii Rodziny, kierowany przez biskupa Kazimierza Majdańskiego.
9 kwietnia
W Choszczówce głosi konferencję do Instytutu Prymasowskiego nt. Program Kościoła - ku kobiecie.
25 kwietnia
W kościele akademickim św. Anny w Warszawie bierze udział w zakończeniu IV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.
3-5 maja
Na Jasnej Górze przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 163. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się słowo biskupów polskich Na Rok Hozjuszowski 1579-1979.
14 maja
W Krakowie podczas uroczystości ku czci świętego Stanisława Biskupa głosi słowo Boże nt. Patron Polski i mąż stanu.
21 maja
W Poznaniu bierze udział w zakończeniu nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w archidiecezji poznańskiej i przekazaniu obrazu do archidiecezji gnieźnieńskiej (21 maja 1978 - 24 czerwca 1979) i głosi słowo Boże nt. Nawiedzenie w ziemi Piastów.
25 maja
W Warszawie wraz z kardynałem Williamem Wakefeldem Baumem i arcybiskupem Franjo Kucharicem prowadzi procesję Bożego Ciała.
29 maja
W Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie głosi referat na sesji z okazji 25-lecia wydania encykliki Pacem in terris Ojca Świętego Jana XXIII.
8 czerwca
W Choszczówce uczestniczy w obradach Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
13-15 czerwca
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 164. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
24 czerwca
Ustanawia Komitet Budowy Wyższego Seminarium Duchownego na Bielanach w Warszawie.
Wydaje apel W sprawie budowy Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.
26 lipca
Wydaje słowo pasterskie na XXXIV Tydzień Miłosierdzia Ratujmy życie w rodzinie.
 
6 sierpnia
W Castel Gandolfo umiera Ojciec Święty Paweł VI.
10 sierpnia
W bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie głosi słowo Boże nt. Po śmierci Papieża Pawła VI.
Wydaje List do polskich rodzin przygotowujących się na nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.
11 sierpnia
Odlatuje wraz z kardynałem Karolem Wojtyłą do Rzymu na konklawe.
11 sierpnia - 12 września
Przebywa w Rzymie. Podczas pobytu w Wiecznym Mieście przyjmuje kardynała Williama Wakefelda Bauma, kardynała Johannesa Willebrandsa, składa wizytę kardynałowi Jeanowi Villotowi, Sekretarzowi Stanu Stolicy Apostolskiej, arcybiskupwi Agostino Casarolemu.
18-24 sierpnia
Bierze udział w Kongregacjach Kardynałów.
25-26 sierpnia
Podczas konklawe na papieża wybrano kardynała Albino Lucianiego, który przybrał sobie imię Jana Pawła I.
30 sierpnia
Przyjęty wraz z kardynałami na specjalnej audiencji przez Ojca Świętego Jana Pawła I.
3 września
Na Placu Świętego Piotra uczestniczy w uroczystej inauguracji pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła I. Składa homagium nowo wybranemu papieżowi.
12 września
Wraca samolotem do Warszawy.
Wydaje List na sześćdziesiąt lat istnienia i pracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
15 września
Ukazuje się list biskupów polskich Na ponowne oddanie parafii Maryi Matce Kościoła przed 600-leciem Jasnej Góry.
17 września
W archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie głosi słowo Boże o wyborze Ojca Świętego Jana Pawła I.
20-25 września
Na zaproszenie Episkopatu Niemiec składa wizytę wraz z kardynałem Karolem Wojtyłą i biskupem Jerzym Strobą w Republice Federalnej Niemiec. Delegacja bierze udział w Konferencji Episkopatu Niemiec, w Kolonii przemawia do katolików niemieckich nt. Europa ostoją Ewangelii, uczestniczy w nabożeństwie w Fuldzie, pielgrzymuje do sanktuarium maryjnego w Neviger, przebywa na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Dachau. Ukazuje się Porozumienie Episkopatów Polskiego i Niemieckiego w sprawie księży polskich, którzy mogą być zatrudnieni w Republice Federalnej Niemiec.
29 września
W Watykanie umiera Ojciec Święty Jan Paweł I.
Wydaje komunikat W dniu śmierci papieża Jana Pawła I.
2 października
W Choszczówce przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
3-4 października
W Warszawie przewodniczy obradom 165. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się słowo pasterskie biskupów polskich Na 60-lecie odzyskania niepodległości.
4 października
W archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie głosi słowo Boże o zmarłym Ojcu Świętym Janie Pawle I.
6 października
Odlatuje samolotem do Rzymu na konklawe.
6 - 29 października
Przebywa w Rzymie.
9-13 października
Bierze udział w Kongregacjach Kardynałów.
14-16 października
Bierze udział w konklawe, które wybiera kardynała Karola Wojtyłę, arcybiskupa metropolitę krakowskiego, na papieża, który przybrał sobie imię Jana Pawła II. Ukazuje się obok Ojca Świętego Jana Pawła II na balkonie Bazyliki Watykańskiej.
16 października
Przyjęty na prywatnej audiencji przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
18 października
Bierze udział wraz z Kolegium Kardynalskim w audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II.
Przyjęty wraz z biskupem Bronisławem Dąbrowskim i księdzem kapelanem Bronisławem Piaseckim na prywatnej audiencji i obiedzie przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
22 października
Na Placu Świętego Piotra w Watykanie uczestniczy w uroczystej inauguracji pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, bierze udział w koncelebrze pontyfikalnej obok Ojca Świętego, składa homagium.
W kościele Il Gesu w Rzymie podczas Mszy świętej dziękczynnej za wybór Ojca Świętego Jana Pawła II głosi słowo Boże do Polonii nt. Zwycięstwo przyszło - a jest to zwycięstwo Maryi!
23 października
W auli synodalnej bierze udział w audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II dla pielgrzymów z Polski i Polonii.
Przyjęty na specjalnej audiencji przez Ojca Świętego Jana Pawła II dla biskupów polskich.
26 października
Przyjęty na pożegnalnej audiencji przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
29 października
Samolotem odlatuje do Warszawy.
6 listopada
W archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie głosi słowo Boże o wyborze Ojca Świętego Jana Pawła II nt. Wielka tajemnica Bożych znaków.
8 listopada
W Choszczówce uczestniczy w obradach Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
17 listopada
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie głosi konferencję do kapłanów nt. Światłem i mocą mego życia - Maryja.
19 listopada
W Gnieźnie głosi konferencję do młodzieży nt. Droga do wielkości.
27-29 listopada
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej i 166. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list biskupów polskich na uroczystość Świętej Rodziny O odnowie życia rodzinnego w Polsce.
12 listopada
W Lublinie bierze udział w obchodach 60-lecia powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i głosi słowo Boże nt. "Veritati et caritati".
29 listopada
W bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie bierze udział w obchodach 400-lecia powstania Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i głosi słowo Boże nt. Matka i wychowawczyni pokoleń.
28 grudnia
W Warszawie głosi konferencję do nauczycieli i wychowawców nt. Wychowawcy i duszpasterze w obronie życia.


lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone