Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
KALENDARIUM
1901 - 1919   1920 - 1925   1926 - 1931   1932 - 1939   1940 - 1946   1947 - 1948   1949 - 1950   1951 - 1952  
1953 - 1955   1956 - 1957   1958   1959   1960   1961 - 1962   1963   1964   1965   1966   1958   1959  
1967 - 1968   1969 - 1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981  


1947
W Poznaniu ukazuje się publikacja pt. Chrystus Społecznik.

6 lutego
W Warszawie przyjęty na audiencji przez kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski.
5 kwietnia
Wydaje list pasterski O katolickiej woli życia.
12 kwietnia
W kościele św. Michała Archanioła w Lublinie głosi konferencję do robotników nt. Chrystus a robotnik.
28-30 kwietnia
W Gnieźnie uczestniczy w obradach 3. Konferencji Episkopatu Polski.
maj
Wydaje odezwę O ofiary na odbudowę świątyń Warszawy.
8 czerwca
W Lublinie podejmuje prymasa Anglii kardynała Bernarda Griffina i prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda.
2 lipca
List pasterski Z okazji konsekracji księdza biskupa Zdzisława Golińskiego.
3 sierpnia
W katedrze lubelskiej udziela sakry biskupiej księdzu Zdzisławowi Golińskiemu, sufraganowi diecezji lubelskiej.
15 sierpnia
Wydaje list pasterski O codziennym odmawianiu różańca świętego.
25 sierpnia
Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim bierze udział w kursie duszpasterskim pod hasłem Humanizm katolicki - głosi referat nt. Elementy humanistyczne w katolickiej nauce społeczno-gospodarczej.

5-8 września
Na Jasnej Górze bierze udział w obradach 4. Konferencji Episkopatu Polski, którym przewodniczy kardynał August Hlond, Prymas Polski. Ukazuje się odezwa biskupów polskich do wiernych W rocznicę poświęcenia Narodu Niepokalanemu Sercu Maryi.

11-14 listopada
W Krakowie uczestniczy w obradach Krajowej Centrali "Caritas" - głosi referat nt. Drogi rozwoju polskiej "Caritas".
22 listopada
W kościele św. Michała Archanioła w Lublinie głosi konferencję do robotników nt. Co mówi encyklika "Rerum novarum" o przyczynach niedoli robotniczej?1948
1 stycznia
List pasterski Episkopatu Polski O osobistym poświęceniu się Najświętszemu Sercu Jezusowemu oraz o Jego intronizacji w rodzinach.
4-5 lutego
W Warszawie bierze udział w obradach 5. Konferencji Episkopatu Polski, którym przewodniczy kardynał August Hlond, Prymas Polski.
21 lutego
W kościele św. Michała Archanioła w Lublinie głosi konferencję do robotników nt. Rola Kościoła w przebudowie ustroju społeczno-gospodarczego.

29 lutego
W Lublinie głosi konferencję do młodzieży szkół średnich nt. Założenia podstawowe katolickiej nauki społecznej.

kwiecień - czerwiec
Interweniuje u ministra bezpieczeństwa Stanisława Radkiewicza i dyrektora do spraw wyznań w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego Julii Brystygierowej w sprawie uwolnienia Marii Okońskiej i Lidii Wantowskiej z grupy "Ósemek", oskarżonych o działalność antyrządową (wychowywały dziewczęta na obozach letnich w duchu katolickim).
3 kwietnia
W kościele św. Michała Archanioła w Lublinie głosi konferencję do robotników nt. Działalność społeczna Kościoła.

14-15 kwietnia
W Krakowie bierze udział w obradach 6. Konferencji Episkopatu Polski, którym przewodniczy kardynał Adam Sapieha, arcybiskup metropolita krakowski. Ukazuje się list Episkopatu Polski Do katolickiej młodzieży polskiej.

18 kwietnia
W katedrze siedleckiej jako współkonsekrator udziela sakry biskupiej księdzu Marianowi Jankowskiemu, biskupowi sufraganowi diecezji podlaskiej.
2 maja
W kościele św. Michała Archanioła w Lublinie głosi konferencję do robotników nt. Kościół a państwo w sprawach robotniczych.

30 maja
W kościele św. Michała Archanioła w Lublinie głosi konferencję do robotników nt. Państwo a robotnicy według encykliki "Rerum novarum".

6 czerwca
W Puławach dokonuje rekonsekracji kościoła - rotundy Czartoryskich.
29 czerwca
W kościele św. Michała Archanioła w Lublinie głosi konferencję do robotników nt. Człowiek - istota społeczna.

1 lipca
W Lublinie przyjmuje kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski, który przybył na wizytację diecezji lubelskiej.
1-2 lipca
W Krasnobrodzie towarzyszy kardynałowi Augustowi Hlondowi w pielgrzymce do sanktuarium Matki Bożej Krasnobrodzkiej z okazji 300-lecia obrazu.
1 sierpnia
W kościele św. Michała Archanioła w Lublinie głosi konferencję do robotników nt. Co mówi "Rerum novarum" o stowarzyszeniach robotniczych?

24-25 sierpnia
Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim bierze udział w wykładach dla duchowieństwa pod hasłem Zadania polskiej ambony w dobie współczesnej - głosi konferencję nt. Rozwój kaznodziejstwa społecznego.

27-31 sierpnia
Przebywa w szpitalu sióstr szarytek - poddaje się operacji usunięcia wyrostka robaczkowego.
wrzesień - 22 października
Przebywa na rekonwalescencji na Jaszczurówce w Zakopanem.
13 września
We Wrociszewie umiera Eugenia Godlewska - druga żona Stanisława Wyszyńskiego. Biskup Stefan Wyszyński ze względu na rekonwalescencję nie może przybyć na pogrzeb.
22-23 września
We Wrocławiu obraduje 7. Konferencja Episkopatu Polski. Biskupa Stefana Wyszyńskiego reprezentuje wikariusz generalny ksiądz Piotr Stopniak. 
Ukazuje się list pasterski Na uroczystość Chrystusa Króla.
22 października
W Warszawie umiera kardynał August Hlond, Prymas Polski.
26 października
W Warszawie bierze udział w pogrzebie śp. kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski.
27 października
W Warszawie bierze udział w obradach 8. Konferencji Episkopatu Polski.
12 listopada
Ojciec Święty Pius XII mianuje biskupa Stefana Wyszyńskiego arcybiskupem metropolitą Gniezna i Warszawy, Prymasem Polski.
15-16 listopada
W Krakowie bierze udział w obradach 9. Konferencji Episkopatu Polski, którym przewodniczy kardynał Adam Sapieha.
11 grudnia
Biskup łódzki Michał Klepacz i biskup płocki Tadeusz Zakrzewski przywożą z Rzymu bullę nominacyjną papieża Piusa XII.
19 grudnia
W kościele św. Michała Archanioła w Lublinie głosi konferencję do robotników nt. Chrystus na przełomie przewrotów społecznych.

lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone