Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
KALENDARIUM
1901 - 1919   1920 - 1925   1926 - 1931   1932 - 1939   1940 - 1946   1947 - 1948   1949 - 1950   1951 - 1952  
1953 - 1955   1956 - 1957   1958   1959   1960   1961 - 1962   1963   1964   1965   1966   1958   1959  
1967 - 1968   1969 - 1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981  


1973
W Poznaniu ukazuje się książka Idzie nowych ludzi plemię... Wybór przemówień i rozważań.
21 stycznia
Wydaje odezwę Zachęta do rekolekcji trzeźwościowych.
22 stycznia
W Warszawie bierze udział w obradach Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
23-25 stycznia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 134. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list biskupów polskich Na 300-lecie śmierci przeora Augustyna Kordeckiego.
11 lutego
Wydaje Wezwanie rodzin parafialnych do tworzenia wspólnoty miłości.
19 lutego
W Warszawie bierze udział w sesji poświęconej 500. Rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika i głosi referat nt. Wiedza i wiara patrzą w niebo... "A oto znak wielki ukazał się na niebie".
20-22 marca
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 135. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się wezwanie biskupów polskich do narodu W obronie życia religijnego, list Biskupi polscy w hołdzie Mikołajowi Kopernikowi na pięćsetlecie jego urodzin, Memoriał Episkopatu Polski do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w obronie prawa rodziców do wychowania dzieci w związku z planowanym nowym systemem oświatowym państwa.
1 kwietnia
W katedrze włocławskiej udziela sakry biskupiej księdzu Czesławowi Lewandowskiemu, sufraganowi diecezji włocławskiej.
3 kwietnia
We Wrocławiu podczas sesji z okazji 10-lecia encykliki Pacem in terris Ojca Świętego Jana XXIII głosi referat nt. Realizacja praw osoby ludzkiej jako warunek pokoju.
29 kwietnia
W Gnieźnie głosi słowo Boże nt. Nowe wychowanie młodzieży.
3-5 maja
Na Jasnej Górze głosi słowo Boże nt. W obronie religii Chrystusowej i bezpieczeństwa Ojczyzny, przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 136. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się słowo pasterskie biskupów polskich W sprawie reformy wychowania dzieci i młodzieży.
12 maja
Wydaje odezwę Przygotowanie do koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy.
W Krakowie głosi słowo Boże podczas uroczystości ku czci świętego Stanisława Biskupa nt. W obronie prawa Bożego.
26 maja
W Wągrowcu inauguruje Kongres Biblistów Polskich i poświęca pomnik księdza Jakuba Wujka.
10 czerwca
W Skarżysku-Kamiennej głosi słowo Boże nt. Tylko wiara prowadzi naród do pokoju społecznego, bierze udział w przekazaniu obrazu nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej do diecezji kieleckiej (10 czerwca 1973 - 2 czerwca 1974).
14 czerwca
W Gnieźnie uczestniczy w sesji Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
15 czerwca
W Gnieźnie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
16 czerwca
W Pieniężnie przewodniczy obradom 137. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list biskupów polskich Na uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.
15 sierpnia
Na Jasnej Górze przewodniczy obradom nadzwyczajnej Konferencji Episkopatu Polski.
26 sierpnia
Ukazuje się odezwa Prymas Polski zaprasza na koronację Patronki Warszawy.
9 września
W Warszawie głosi konferencję do inteligencji katolickiej nt. Program społeczny Kościoła - rewolucja ducha.
12-14 września
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 138. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się Deklaracja w sprawie wychowania katolickiej młodzieży w Polsce.
7 października
W bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie koronuje obraz Matki Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy.
8 października
W Warszawie uczestniczy w obradach Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
18-20 października
W Krakowie bierze udział w sesji naukowej poświęconej 500-leciu śmierci świętego Jana z Kęt, w posiedzeniu Rady Naukowej Episkopatu Polski, przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 139. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list pasterski biskupów polskich Wezwanie na Rok Święty, list Na pięćsetną rocznicę śmierci świętego Jana z Kęt.
listopad
Ukazuje się słowo pasterskie Na XXV-lecie służby ludowi Bożemu w archidiecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej.
6 listopada
W Warszawie głosi referat nt. O zadaniach Pomocników Matki Kościoła.
9 listopada
Na Jasnej Górze wręcza delegacjom parafialnym z całej Polski Akt Tysiąclecia.
11 listopada
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie głosi słowo Boże podczas jubileuszu 25-lecia prymasostwa nt. Per Mariam - Soli Deo!
18 listopada
Wyjeżdża do Rzymu z wizytą ad limina Apostolorum.
20 listopada - 10 grudnia
Przebywa w Rzymie. Podczas pobytu w Wiecznym Mieście składa wizytę kardynałowi Johnowi Josephowi Wrightowi, prefektowi Kongregacji do spraw Duchowieństwa, kardynałowi Sebastiano Baggio, prefektowi Kongregacji do spraw Biskupów, kardynałowi Sergio Pignedoliemu, kardynałowi Antonio Samore, prefektowi Kongregacji Sakramentów, kardynałowi Gabriel-Marie Garonne, prefektowi Kongregacji do spraw Wychowania Katolickiego, kardynałowi Luigi Raimondiemu, kardynałowi Araoz Arturo Tabera, kardynałowi Paolo Bertoliemu, kardynałowi Jeanowi Villotowi, przyjmuje z wizytą arcybiskupa Luigi Poggi, biskupa Władysława Rubina, kardynała Jana Króla, biskupa Szczepana Wesołego.
21 listopada
Przyjęty na audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI.
1 grudnia
Przyjęty na audiencji prywatnej przez Ojca Świętego Pawła VI.
9 grudnia
Przyjęty wraz z biskupem Władysławem Rubinem i księdzem Andrzejem Deskurem na audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI.
13 grudnia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
15-16 grudnia
W Laskach koło Warszawy bierze udział w sesji naukowej, poświęconej księdzu Władysławowi Korniłowiczowi i matce Elżbiecie Czackiej w ramach jubileuszu 50-lecia "Dzieła Lasek".


lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone