Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
KALENDARIUM
1901 - 1919   1920 - 1925   1926 - 1931   1932 - 1939   1940 - 1946   1947 - 1948   1949 - 1950   1951 - 1952  
1953 - 1955   1956 - 1957   1958   1959   1960   1961 - 1962   1963   1964   1965   1966   1958   1959  
1967 - 1968   1969 - 1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981  


1959
W Krakowie ukazuje się publikacja Droga Krzyżowa. Rozważania w czasie nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla pracowników pióra.
1 stycznia
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie głosi słowo Boże nt. W obliczu tajemnicy czasu.

2 stycznia
Wydaje list pasterski Zaproszenie do walki o życie w łasce Bożej.
18 stycznia
W bazylice mariackiej w Gdańsku udziela sakry biskupiej księdzu Lechowi Kaczmarkowi, sufraganowi diecezji gdańskiej.
25 stycznia
W prokatedrze opolskiej udziela sakry biskupiej księdzu Wacławowi Wyciskowi, sufraganowi opolskiemu.
29 stycznia
W kaplicy Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu wygłasza słowo Boże nt. Kościół pszenicy i kąkolu.

1 lutego
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie konsekruje główny ołtarz i głosi słowo Boże nt. Przystąpmy do ołtarza Bożego.

2 lutego
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie udziela sakry biskupiej księdzu Janowi Czerniakowi, sufraganowi archidiecezji gnieźnieńskiej.
9 lutego
W archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie udziela sakry biskupiej księdzu Jerzemu Modzelewskiemu, sufraganowi archidiecezji warszawskiej.
17-19 lutego
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 54. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, poświęcone programowi duszpasterskiemu na trzeci rok Wielkiej Nowenny W obronie życia duszy i ciała.

22 lutego
Wydaje odezwę do rodziców i dzieci Rekolekcje szkolne: "Godzina sumienia".
21 marca
W Warszawie głosi konferencję do naukowców nt. "Abyście byli synami światłości".

23 marca
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
7 kwietnia
W Warszawie głosi konferencję do duchowieństwa nt. trzeciego roku Wielkiej Nowenny.
kwiecień
Wydaje list pasterski na trzeci rok Wielkiej Nowenny Przed Tysiącleciem chrześcijaństwa Polski.

14-15 kwietnia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 55. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Biskupi kierują protest do rządu w związku z atakami na Kościół, hierarchię i ludzi wierzących, dyskryminacji duchowieństwa i ludzi wierzących w życiu publicznym, podziałowi społeczeństwa na wierzących i niewierzących, ograniczaniu kultu publicznego.
19 kwietnia
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie głosi konferencję do kościelnych zespołów archidiecezji gnieźnieńskiej nt. "Śpiewajcie chwałę Jego Imienia".

23 kwietnia
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie głosi konferencję do kapłanów nt. Spadkobiercy Wojciechowego ducha.

28 kwietnia
W Siedlcach bierze udział w przekazaniu obrazu nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej z diecezji siedleckiej do diecezji łomżyńskiej (29 kwietnia - 19 września 1959).
3 maja
W kościołach całej Polski odnowione zostały Jasnogórskie Śluby Narodu i rozpoczęto trzeci rok Wielkiej Nowenny - Rok Życia.
10 maja
Na Jasnej Górze głosi konferencję do pielgrzymki młodzieży akademickiej nt. Odpowiedzialność młodzieży studiującej.

17 maja
W Watykanie Ojciec Święty Jan XXIII powołuje Komisję Przygotowawczą Soboru, której przewodniczy kardynał Domenico Tardini, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej.
1 czerwca
W katedrze tarnowskiej przewodniczy ceremoniom pogrzebowym śp. biskupa tarnowskiego Jana Stepy.
7 czerwca
Zostaje doktorem honoris causa Wydziału Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu im. św. Piotra Kanizjusza w Buffalo (Stany Zjednoczone Ameryki).
W Warszawie głosi konferencję do absolwentów studiów medycznych nt. Po śladach Chrystusa Lekarza.

15-17 czerwca
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej i 56. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się wezwanie Episkopatu Polski do wiernych W sprawie przyszłego soboru powszechnego.

24 czerwca
W archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie uczestniczy w otwarciu odbudowanej kaplicy Baryczków oraz w przeniesieniu cudownego krucyfiksu Pana Jezusa.
10-13 sierpnia
W Laskach prowadzi rekolekcje dla Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu.
14 sierpnia
We Wrocławiu składa wizytę biskupowi Bolesławowi Kominkowi.
16 sierpnia
W prokatedrze opolskiej udziela sakry biskupiej księdzu Henrykowi Grzondzielowi, sufraganowi opolskiemu.
3-4 września
Na Jasnej Górze przewodniczy obradom 57. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list pasterski Episkopatu Polski Na nowy rok pracy wychowawczej.

17 września
Wydaje odezwę O kradzieży relikwii błogosławionego Ładysława i o innych profanacjach.
18 września
W Łomży bierze udział w zakończeniu peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej po diecezji łomżyńskiej i przekazaniu obrazu do archidiecezji z siedzibą w Białymstoku (19 września - 26 listopada 1959)

25 września
Wydaje odezwę do studentów Na nowy rok akademicki.

4 października
W katedrze łódzkiej udziela sakry biskupiej księdzu Janowi Wawrzyńcowi Kulikowi, sufraganowi diecezji łódzkiej.
5 października
Na Jasnej Górze przewodniczy obradom Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
7 października
Eryguje Instytut Muzyczno-Liturgiczny Musica Sacra z siedzibą w Warszawie.
11 października
Na Jasnej Górze głosi konferencję do pielgrzymki inteligencji katolickiej nt.
Ideał świętości życia w warunkach współczesnych.
17-19 listopada
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 58. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
27 listopada
W prokatedrze białostockiej bierze udział w zakończeniu nawiedzenia w archidiecezji z siedzibą w Białymstoku i przekazaniu obrazu do diecezji warmińskiej (27 listopada 1959 - 18 sierpnia 1960).
27 grudnia
W parafii Dzieciątka Jezus w Warszawie głosi słowo Boże nt. Pochwała dziecięctwa i życia.

lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone