Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
KALENDARIUM
1901 - 1919   1920 - 1925   1926 - 1931   1932 - 1939   1940 - 1946   1947 - 1948   1949 - 1950   1951 - 1952  
1953 - 1955   1956 - 1957   1958   1959   1960   1961 - 1962   1963   1964   1965   1966   1958   1959  
1967 - 1968   1969 - 1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981  


1976
W Poznaniu ukazuje się książka Druga kromka chleba, w Londynie Prymat człowieka w ładzie społecznym (wybór homilii i przemówień), w Rzymie Kazania Świętokrzyskie. U podstaw ładu i współżycia (11 - 18 - 25 stycznia 1976).
9 stycznia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski. Skierowano Memoriał do rządu w sprawie zmiany Konstytucji.
11 stycznia
W kościele św. Krzyża w Warszawie głosi I kazanie świętokrzyskie nt. Matka - Syn - Rodzina.
17 stycznia
W Warszawie przemawia do posłów katolickich nt. O wierność narodowi i Kościołowi.
18 stycznia
W kościele św. Krzyża w Warszawie głosi II kazanie świętokrzyskie nt. Rodzina - Naród - Społeczeństwo.
25 stycznia
W kościele św. Krzyża w Warszawie głosi III kazanie świętokrzyskie nt. Naród - Kościół - Państwo.
16 lutego
W Warszawie uczestniczy w obradach Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
17-19 lutego
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 151. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list pasterski biskupów polskich Sześć wieków królowania Maryi w Polsce poprzez Jasnogórski Wizerunek.
20 lutego
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Polaków za granicą.
7 marca
W Lublinie bierze udział w promocji doktorskiej honoris causa profesora Władysława Tatarkiewicza, uczestniczy obchodach 30. Rocznicy powstania Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL i głosi konferencję nt. Prymat osoby nad rzeczą.
4 kwietnia
W Warszawie głosi konferencję do lekarzy nt. Chrześcijański humanizm.
25 kwietnia
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie głosi słowo Boże nt. W obronie wiary Narodu.
27 kwietnia
W Warszawie przewodniczy obradom 152. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list biskupów polskich W jedności z Ojcem Świętym Pawłem VI powierzamy Maryi Matce Kościoła chrześcijaństwo i współczesny świat.
8 czerwca
W Warszawie bierze udział w obradach Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
11-13 czerwca
W Przemyślu bierze udział w obchodach 600-lecia diecezji przemyskiej, przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 152. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
17 czerwca
W Warszawie podczas procesji Bożego Ciała głosi słowo Boże nt. Czego pragniemy dla stolicy i narodu.
23 czerwca
W Warszawie przyjmuje pielgrzymkę Fundacji Kościuszkowskiej z USA.
27 czerwca
W prokatedrze białostockiej udziela sakry biskupiej księdzu Edwardowi Kisielowi, administratorowi apostolskiemu archidiecezji.
18 lipca
W Oborach koronuje figurę Matki Bożej Bolesnej.
15 sierpnia
Wydaje słowo pasterskie na XXXII Tydzień Miłosierdzia nt. Kim ma być człowiek w świecie współczesnym.
7-9 września
Na Jasnej Górze przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 154. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list pasterski biskupów polskich O ponowieniu w 25. Rocznicę Aktu oddania Narodu Sercu Pana Jezusa.
12 września
W Biechowie koronuje obraz Matki Bożej Pocieszenia.
29 września
W Opolu przewodniczy ceremoniom pogrzebowym śp. biskupa Franciszka Jopa, ordynariusza opolskiego.
3 października
W Niepokalanowie uczestniczy w Kongresie Franciszkańskim z okazji 750-lecia śmierci świętego Franciszka z Asyżu.
19 października
Wyjeżdża do Rzymu w związku z ukończeniem 75. roku życia.
21 października - 2 listopada
Przebywa w Rzymie. Podczas pobytu w Wiecznym Mieście składa wizytę kardynałowi Jeanowi Villotowi, Sekretarzowi Stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałowi Sebastiano Baggio, kardynałowi Franjo Seperowi, arcybiskupowi Giovanni Benellemu, biskupowi Andrzejowi Deskurowi, przyjmuje arcybiskupa Agostino Casarolego, biskupa Władysława Rubina, arcybiskupa Luigi Poggi.
23 października
Przyjęty na prywatnej audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI. Składa prośbę o przyjęcie rezygnacji z pełnionych urzędów kościelnych w związku z ukończeniem 75. roku życia. Ojciec Święty nie przychyla się do prośby i pozostawia Prymasa Polski na dotychczasowych stanowiskach.
29 października
Przyjęty na pożegnalnej audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI.
1 listopada
Z Rzymu przesyła list Z okazji 75-lecia urodzin.
7 listopada
W Ostrowie Wielkopolskim uczestniczy w rozpoczęciu nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w archidiecezji poznańskiej (7 listopada 1976 - 21 maja 1978).
8 listopada
W Gnieźnie uczestniczy w obradach Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
16 listopada
W Warszawie przewodniczy obradom 155. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list pasterski biskupów polskich na rozpoczęcie II roku wdzięczności przed 600-leciem Jasnej Góry W latach wdzięczności wobec Matki Bożej Jasnogórskiej.
9 grudnia
W Niepokalanowie głosi konferencję do duszpasterzy akademickich nt. Trzeba wprowadzać młodzież w problemy Kościoła w Polsce.
19 grudnia
W Warszawie przewodniczy obradom 156. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
24 grudnia
W Warszawie głosi słowo Boże do kapłanów nt. Nie trzeba się bać Ewangelii.


lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone