Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
KALENDARIUM
1901 - 1919   1920 - 1925   1926 - 1931   1932 - 1939   1940 - 1946   1947 - 1948   1949 - 1950   1951 - 1952  
1953 - 1955   1956 - 1957   1958   1959   1960   1961 - 1962   1963   1964   1965   1966   1958   1959  
1967 - 1968   1969 - 1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981  


1969
W Paryżu ukazuje się List do moich kapłanów (część I. Wspólnie z Trójcą Świętą, część II. Wspólnie z Kościołem, część III. Wspólnie z moim biskupem)
1 stycznia
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie głosi słowo Boże nt. Z ufnością rozpoczynamy nowy rok - podejmujemy nowe zadania.
16 stycznia
W archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie odsłania tablicę upamiętniającą śp. kardynała Aleksandra Kakowskiego, arcybiskupa metropolity warszawskiego.
21 stycznia
W Warszawie uczestniczy w obradach Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
7 lutego
W domu arcybiskupów warszawskich w Warszawie udziela sakry biskupiej księdzu Szczepanowi Wesołemu, sufraganowi gnieźnieńskiemu, delegatowi Prymasa Polski dla duszpasterstwa emigracji polskiej.
11-13 lutego
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 113. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list biskupów polskich O encyklice Ojca Świętego Pawła VI "Humanae vitae".
23 marca
W Warszawie głosi konferencję do lekarzy nt. Ratujmy nasze człowieczeństwo i życie narodu.
25 marca
Na Jasnej Górze udziela sakry biskupiej księdzu Władysławowi Miziołkowi, sufraganowi archidiecezji warszawskiej.
13 kwietnia
W Niepokalanowie głosi słowo Boże nt. Polsce i światu potrzeba dziś najbardziej miłości i serca.
16 kwietnia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
23 kwietnia
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie głosi słowo Boże do kapłanów nt. Wzór wrażliwości na głos Namiestnika Chrystusowego.
3-5 maja
Na Jasnej Górze uczestniczy w uroczystościach ku czci Królowej Polski, podczas sumy w imieniu Episkopatu Polski wypowiada Credo Pawła VI, przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 114. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list biskupów polskich Na 30-lecie wybuchu drugiej wojny światowej, list pasterski O święceniu niedziel i świąt.
12 maja
Na Jasnej Górze otwiera i poświęca nowy oddział Muzeum Jasnogórskiego - Arsenał.
3 czerwca
W Warszawie bierze udział w obradach Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
9 czerwca
W kościele św. Anny w Warszawie głosi konferencję nt. Perspektywy duszpasterstwa rodziny i małżeństwa.
15 czerwca
W Dąbrówce Kościelnej koronuje obraz Matki Bożej Pocieszenia.
19-20 czerwca
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 115. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
2 lipca
W Lipie koło Lubawy koronuje obraz Matki Bożej Lipskiej.
21 lipca
W Bachledówce głosi słowo Boże po wylądowaniu człowieka na Księżycu nt. Nowe osiągnięcia rodziny ludzkiej.
18 sierpnia
W Warszawie przyjmuje delegację Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.
22 sierpnia
W kaplicy rezydencji warszawskiej udziela sakry biskupiej księdzu Julianowi Wojtkowskiemu, sufraganowi warmińskiemu.
26 sierpnia
Wydaje list O zasadach pomocnictwa Kościoła przez Maryję Matkę Kościoła.
28 sierpnia
W Łomży przewodniczy ceremoniom pogrzebowym śp. biskupa Czesława Falkowskiego, ordynariusza łomżyńskiego.
8 września
Wydaje wezwanie na XXV Tydzień Miłosierdzia Chrześcijańskiego "Pomóż utrudzonej matce".
25 września
W kościele akademickim św. Anny w Warszawie głosi konferencję do kapelanów wojska polskiego i powstańczej Warszawy z okazji 25-lecia powstania warszawskiego nt. "Pieśń o Ojczyźnie".
29 września - 1 października
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 116. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list biskupów polskich Na uroczystość Świętej Rodziny, list pasterski Na święto Chrystusa Króla - "Społeczna Krucjata Miłości" jako "krucjata dobrego słowa", list pasterski Do młodzieży uczącej się i pracującej.
7 października
Wyjeżdża do Rzymu na Nadzwyczajny Synod Biskupów. Podczas pobytu w Rzymie bierze udział w sesjach plenarnych Synodu, w pracach grupy języka włoskiego, uczestniczy w posiedzeniach Kongregacji do spraw Duchowieństwa, Kongregacji do spraw Biskupów, Kongregacji Doktryny Wiary, Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, składa wizytę kardynałowi Jeanowi Villotowi, kardynałowi Franjo Superowi, arcybiskupowi Giovanniemu Benellemu, biskupowi Władysławowi Rubinowi.
11 października
W Kaplicy Sykstyńskiej bierze udział w otwarciu Nadzwyczajnego Synodu Biskupów przez Ojca Świętego Pawła VI.
13 października
Przyjęty na prywatnej audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI.
28 października - 24 listopada
Przebywa na leczeniu w klinice na via Flaminia. Przyjmuje kardynała Josipa Slipyja, kardynała Karola Wojtyłę, arcybiskupa Agostino Casarolego.
10-12 grudnia
W Rzymie bierze udział w Konferencji Rektorów Polskich Misji dla Duszpasterstwa Wychodźstwa.
15 grudnia
Przyjęty na prywatnej audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI.
21 grudnia
W archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie głosi konferencję nt. obrad Nadzwyczajnego Synodu Biskupów w Rzymie.


1970
14-16 stycznia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 117. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list biskupów polskich na Wielki Post Wezwanie do walki z trzeźwością.
8 lutego
W prokatedrze białostockiej udziela sakry biskupiej księdzu Henrykowi Gulbinowiczowi, pasterzowi archidiecezji.
18 lutego
We Wrociszewie przewodniczy ceremoniom pogrzebowym śp. Stanisława Wyszyńskiego, swego ojca.
6 marca
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
19-20 marca
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 118. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
5 kwietnia
W katedrze łomżyńskiej udziela sakry biskupiej księdzu Mikołajowi Sasinowskiemu, ordynariuszowi łomżyńskiemu.
17 kwietnia
W kościele akademickim św. Anny w Warszawie głosi konferencję do inteligencji nt. "Sobór" - "antysobór". Właściwa i błędna realizacja Soboru.
26 kwietnia
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie głosi słowo Boże nt. Prowadzimy braterską rozmowę serc...
3 maja
Wydaje odezwę Największa szansa - zostać świętym.
3-6 maja
We Wrocławiu uczestniczy w obchodach 25-lecia powrotu Ziem Zachodnich do Polski, głosi słowo Boże nt. Boży apel Narodu Polskiego, przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 119. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się orędzie biskupów polskich Z archikatedry wrocławskiej na 25-lecie organizacji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
11 maja
W Warszawie przyjmuje arcybiskupa Emmanuela Milingo z Lusaki i arcybiskupa Adama Kozłowieckiego.
31 maja
W Piekarach Śląskich bierze udział w pielgrzymce mężczyzn i głosi słowo Boże nt. "Mówcie prawdę jedni drugim, boście sobie braćmi..."
16-18 czerwca
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 120. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
1 sierpnia
W Krakowie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
16 sierpnia
W kościele Matki Bożej Łaskawej w Warszawie głosi słowo Boże nt. Bez ofiar i wyrzeczeń nie ma zwycięstw i ogłasza dekret Ojca Świętego Pawła VI, zatwierdzający prastary kult Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy.
23 sierpnia
W Golinie koronuje obraz Matki Bożej Pocieszenia.
1 września
W Warszawie bierze udział w obradach Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
2-4 września
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 121. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się Wezwanie biskupów polskich do braterskiej jedności i poszanowania życia ludzkiego.
6 września
W Czerwińsku koronuje obraz Matki Bożej Pocieszenia - Pani Mazowsza.
8 września
Wydaje słowo pasterskie na XXVI Tydzień Miłosierdzia Chrześcijańskiego Ratujmy dzieci.
20 września
W Szamotułach koło Poznania koronuje obraz Matki Bożej.
10 października
Wyjeżdża do Rzymu z wizytą ad limina Apostolorum.
14 października - 9 listopada
Przebywa w Rzymie. Podczas pobytu w Rzymie składa wizytę kardynałowi Jeanowi Villotowi, arcybiskupowi Agostino Casarolemu, kardynałowi Johnowi Josephowi Wrightowi, kardynałowi Amleto Giovanni Cicognaniemu, kardynałowi Antonio Samore, kardynałowi Gabriel-Marie Garonne, biskupowi Władysławowi Rubinowi, Sekretarzowi Generalnemu Synodu Biskupów, kardynałowi Franjo Seperowi, kardynałowi Alfredo Ottavianiemu, kardynałowi Paolo Bertollemu, kardynałowi Josipowi Slipyjowi, kardynałowi Johannesowi Willebrandsowi, księdzu Bolesławowi Filipiakowi, dziekanowi Roty Rzymskiej, kardynałowi Giacomo Lercano, kardynałowi Antonio Poma.  Zwiedza grobu Etrusków w Taorminie, Bolonię, sanktuarium maryjne w Montorella.
17 października
Przyjęty na audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI.
31 października
Składa wizytę w Ambasadzie Polskiej w Rzymie.
8 listopada
Przyjęty na audiencji pożegnalnej wraz z biskupami polskimi przez Ojca Świętego Pawła VI.
24-26 listopada
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 122. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list biskupów polskich do duchowieństwa i wiernych Z okazji piątej rocznicy zakończenia Soboru Watykańskiego Drugiego.
8 grudnia
W archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie udziela sakry biskupiej księdzu Zbigniewowi Józefowi Kraszewskiemu, sufraganowi archidiecezji warszawskiej.
14 grudnia
W Warszawie bierze udział w obradach Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
17 grudnia
W Lublinie przewodniczy obradom Komisji Episkopatu Polski do spraw KUL.
29 grudnia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski. Ukazuje się odezwa biskupów Do wszystkich Rodaków wspólnej Ojczyzny (po wydarzeniach grudniowych na Wybrzeżu).


lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone