Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
KALENDARIUM
1901 - 1919   1920 - 1925   1926 - 1931   1932 - 1939   1940 - 1946   1947 - 1948   1949 - 1950   1951 - 1952  
1953 - 1955   1956 - 1957   1958   1959   1960   1961 - 1962   1963   1964   1965   1966   1958   1959  
1967 - 1968   1969 - 1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981  


1980
W Paryżu ukazuje się książka Wszystko postawiłem na Maryję.
styczeń
Wydaje odezwę W sprawie budowy Wyższego Seminarium Metropolitalnego Warszawskiego.
6 stycznia
W archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie głosi słowo Boże nt. Harmonia Bożo-ludzka w Polsce.

9-10 stycznia
W Choszczówce przyjmuje delegację Konferencji Episkopatu Polski na czele z kardynałem Franciszkiem Macharskim do rozmów z rządem w sprawie planów  oddzielenia Jasnej Góry od miasta trasą szybkiego ruchu. Prowadzi Apel Jasnogórski i głosi słowo Boże nt. Powiedz, aby rakiety stały się chlebem...

2 lutego
Wydaje list do dzieci Bożych archidiecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej przed uroczystością podwyższenia Krzyża świętego Krzyż szkoła wychowania społecznego.

9 lutego
W podziemiach kościoła św. Krzyża w Warszawie otwiera wystawę fotogramów nt. wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce.
26-28 lutego
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 172. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
5-7 maja
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 173. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
10 maja
W Warszawie dokonuje poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowego gmachu Wyższego Seminarium Metropolitalnego Warszawskiego na Bielanach.
21 maja
W bazylice archikatedralnej w Gnieźnie otwiera Drugi Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej i głosi słowo Boże.
30 maja
W Warszawie bierze udział w sesji Rady Prymasowskiej Budowy Kościołów.
5 czerwca
Bierze udział wraz z arcybiskupem Lugi Poggim, biskupem Jerzym Modzelewskim, biskupem Bronisławem Dąbrowskim i biskupem Władysławem Miziołkiem w centralnej procesji Bożego Ciała w Warszawie.
10 czerwca
W Gnieźnie bierze udział w obradach II Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
27-28 czerwca
Na Górze Świętej Anny bierze udział w obchodach 500-lecia istnienia sanktuarium, przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 174. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
1 lipca
Wydaje słowo pasterskie Przed ogólnopolską pielgrzymką kobiet na Jasną Górę.
lipiec - sierpień
Strajki na Wybrzeżu i w innych miastach Polski, zakończone podpisaniem tzw. "umowy społecznej" w Szczecinie (30 sierpnia) i Gdańsku (31 sierpnia).
sierpień
Wydaje list pasterski na XXXVI Tydzień Miłosierdzia Rodzina apostołuje miłosierdziem.
17 sierpnia
W Wambierzycach koronuje figurę Matki Bożej Matki Rodzin.
25 sierpnia
Przyjmuje członka Biura Politycznego KC PZPR Stanisława Kanię.
W Klarysewie składa wizytę I sekretarzowi KC PZPR Edwardowi Gierkowi.
26 sierpnia
Na Jasnej Górze przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i głosi słowo Boże podczas uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej nt. Odpowiedzialność - obowiązki - prawa w życiu Narodu.
28 sierpnia
W Warszawie przyjmuje delegację stoczniowców z Gdyni.
30 sierpnia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
7 września
W Warszawie przyjmuje ministra spraw zagranicznych Józefa Czyrka.
9-12 września
Na Jasnej Górze przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 175. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski z udziałem delegacji Episkopatu Niemiec.
11-15 września
Przyjmuje z wizytą delegację Episkopatu Niemiec, w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie uczestniczy w nabożeństwie z udziałem biskupów niemieckich.
25 września
Zatwierdza Tymczasowy regulamin kościelnej redakcji transmisji Mszy świętej przez Polskie Radio (pierwsza transmisja została przeprowadzona 21 września).
14-16 października
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 176. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
18 października
W kościele św. Aleksandra w Warszawie uczestniczy w rozpoczęciu nawiedzenia obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w archidiecezji warszawskiej i głosi słowo Boże.
19 października
W Warszawie przyjmuje delegację "Solidarności" z Mazowsza i przemawia nt. Najważniejszą wartością na świecie jest człowiek.
21 października
W Natolinie prowadzi rozmowy z nowo wybranym I sekretarzem KC PZPR Stanisławem Kanią.
23 października
Odlatuje samolotem do Rzymu na beatyfikację Don Orione.
23 października - 8 listopada
Przebywa w Rzymie. Podczas pobytu w Wiecznym Mieście przyjmuje arcybiskupa Luigi Poggi, kardynała Agostino Casarolego, Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej, składa wizytę kardynałowi Władysławowi Rubinowi, zwiedza Dom Jana Pawła II, wizytuje Papieskie Kolegium Polskie.
23 października
Przyjęty na audiencji przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
28 października
Bierze udział w audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II dla pielgrzymów z Polski.
29 października
Przyjęty wraz z biskupem Bronisławem Dabrowskim  na audiencji przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
4 listopada
Przyjęty na audiencji przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
5 listopada
W Instytucie Polskim w Rzymie przyjmuje Ojca Świętego Jana Pawła II.
10 listopada
W Warszawie przyjmuje delegację "Solidarności" z Lechem Wałęsą i przemawia nt. Mamy widzieć przed sobą cały Naród.
27 listopada
W Choszczówce uczestniczy w obradach Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
9-11 grudnia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 177. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się Wezwanie do modlitw w intencji Ojczyzny i list pasterski Biskupi polscy wzywają do chrześcijańskiej odpowiedzialności za Ojczyznę.
24 grudnia
W Warszawie głosi konferencję do duchowieństwa nt. Kościół w Polsce nie ma zwyczaju opuszczać Narodu.
Wydaje orędzie na Boże Narodzenie Chwała Bogu - pokój ludziom.


lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone