Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
KALENDARIUM
1901 - 1919   1920 - 1925   1926 - 1931   1932 - 1939   1940 - 1946   1947 - 1948   1949 - 1950   1951 - 1952  
1953 - 1955   1956 - 1957   1958   1959   1960   1961 - 1962   1963   1964   1965   1966   1958   1959  
1967 - 1968   1969 - 1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981  


1967
7 stycznia
W katedrze sandomierskiej przewodniczy ceremoniom pogrzebowym śp. biskupa Jana Lorka, ordynariusza diecezji.
8 stycznia
Wydaje słowo pasterskie Na uroczystość Świętej Rodziny.
31 stycznia
W katedrze łódzkiej przewodniczy ceremoniom pogrzebowym śp. biskupa Michała Klepacza, ordynariusza diecezji.
14 lutego
W Warszawie przyjmuje arcybiskupa Agostino Casarolego, delegata Ojca Świętego Pawła VI do rozmów z rządem Polski.
14-16 lutego
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 100. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list pasterski biskupów polskich O powołaniach kapłańskich i zakonnych.
Wydaje list pasterski na Wielki Post O Społecznej Krucjacie Miłości.
1 kwietnia
Wydaje list pasterski W pierwszą rocznicę Milenijnego Aktu Oddania.
2 kwietnia
W Warszawie głosi konferencję do wiernych nt. O popieraniu postępu ludów i narodów.
4 kwietnia
W Warszawie uczestniczy w obradach Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
11-13 kwietnia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 101. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
23 kwietnia
W Gnieźnie przewodniczy uroczystościom ku czci świętego Wojciecha i głosi słowo Boże nt. Sposobność głoszenia Dobrej Nowiny przez własną krew.
30 kwietnia
Przewodniczy obradom Prymasowskiego Komitetu Odbudowy Kościołów Warszawy i głosi konferencję nt. "Kamienie wołać będą...".
Wydaje komunikat O oddaniu się Matce Bożej w parafiach.
3 maja
Na Jasnej Górze uczestniczy w dziękczynnej pielgrzymce Episkopatu Polski za łaski Roku Tysiąclecia, przewodniczy obradom 102. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list pasterski biskupów polskich z okazji 400-lecia śmierci świętego Stanisława Kostki Spotkanie ze świętym Stanisławem Kostką.
14-16 czerwca
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 103. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list Episkopatu Polski na Rok Wiary W sprawie ateizmu.
30 czerwca
W Gnieźnie udziela potajemnie sakry biskupiej księdzu Janowi Cieńskiemu z archidiecezji lwowskiej.
13 sierpnia
W Leśniowie koronuje obraz Matki Bożej Leśniowskiej.
15 sierpnia
W Licheniu koło Konina koronuje obraz Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski.
19-20 sierpnia
W Ciechanowie i Przasnyszu uczestniczy w uroczystościach jubileuszowych 400-lecia śmierci świętego Stanisława Kostki.
3 września
W Pieraniach koronuje obraz Matki Bożej - Pani Ziemi Kujawskiej.
10 września
W Gietrzwałdzie koronuje obraz Matki Bożej - Pani Ziemi Warmińskiej.
11-12 września
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 104. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
 
28 września
Nie otrzymuje paszportu na wyjazd do Rzymu na Synod Biskupów. Na znak protestu rezygnuje z wyjazdu kardynał Karol Wojtyła i inni biskupi.
29 września
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
1 października
W Toruniu koronuje obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
4 listopada
W Nowym Targu uczestniczy w rozpoczęciu nawiedzenia obrazu Matki Bożej w archidiecezji krakowskiej (4 listopada 1967 - 15 grudnia 1968).
16 listopada
W katedrze katowickiej przewodniczy ceremoniom pogrzebowym śp. biskupa Stanisława Adamskiego, ordynariusza katowickiego.
22-24 listopada
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 105. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
25 listopada
W Olsztynie uczestniczy w sesji naukowej z okazji 400-lecia założenia seminarium duchownego w Braniewie.
17 grudnia
W kościele św. Anny w Krakowie bierze udział w uroczystościach 200-lecia kanonizacji świętego Jana z Kęt.


1968
1 stycznia
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie głosi słowo Boże nt. Pokój pragnieniem całej rodziny ludzkiej.
9 stycznia
W Warszawie bierze udział w obradach Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
23-25 stycznia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 106. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list biskupów polskich do duchowieństwa O moralnym zagrożeniu Narodu.
2 lutego
Wydaje list wielkopostny do duchowieństwa i wiernych O zagrożeniu moralności Narodu.
4-20 marca
W kościele akademickim św. Anny w Warszawie głosi trzy konferencje do młodzieży nt. Obecność Kościoła w świecie.
20-22 marca
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 107. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list biskupów polskich do duchowieństwa i wiernych Na uroczystość 3 maja na Jasnej Górze i we wszystkich świątyniach, słowo Episkopatu Polski O bolesnych wydarzeniach, list O laicyzacji.
23 marca
W katedrze siedleckiej przewodniczy ceremoniom pogrzebowym śp. biskupa Ignacego Świrskiego, ordynariusza diecezji.
30 marca
W Warszawie głosi konferencję do nauczycieli nt. Wyprawa do młodzieży - z sercem.
6 kwietnia
W Warszawie głosi konferencję do prawników nt. Zmaganie się sprawiedliwości i miłości.
19 kwietnia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
28-29 kwietnia
W Gnieźnie uczestniczy w obradach Komisji Maryjnej Episkopatu Polski,  przewodniczy uroczystościom ku czci świętego Wojciecha i głosi słowo Boże nt. Święty Wojciech i święty Stanisław - drogowskazy Narodu Polskiego.
30 kwietnia
Wydaje komunikat do wiernych W sprawie budownictwa sakralnego w archidiecezji warszawskiej.
2-5 maja
Na Jasnej Górze przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 108. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się słowo biskupów polskich O wydarzeniach marcowych.
13-27 maja
W kościele akademickim św. Anny w Warszawie głosi kolejne trzy konferencje do młodzieży nt. Obecność Kościoła w świecie.
17 maja
W Warszawie przyjmuje generała jezuitów ojca Pedro  Arrupe.
10 maja
W Dąbrowie Górniczej koronuje statuę Matki Bożej Królowej Aniołów.
 
20 maja
Na Jasnej Górze bierze udział w sesji Duszpasterstwa Sanktuariów Maryjnych.
24 maja
W prokatedrze białostockiej przewodniczy ceremoniom pogrzebowym śp. biskupa Adama Sawickiego, administratora apostolskiego.
2 czerwca
W Lubaczowie udziela sakry biskupiej księdzu Janowi Nowickiemu, administratorowi apostolskiemu archidiecezji.
27-29 czerwca
W Gnieźnie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 109. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Prowadzi modlitwy przy trumnie świętego Wojciecha i głosi słowo Boże nt. Modlitwa Episkopatu Polski.
29-30 czerwca
W Poznaniu koronuje obraz Matki Bożej w Cudy Wielmożnej i uczestniczy w uroczystościach 1000-lecia biskupstwa poznańskiego.
11 sierpnia
W Świętej Lipce na Warmii koronuje obraz Matki Bożej.
15 sierpnia
Ukazuje się apel biskupów polskich W sprawie uwięzionego na Jasnej Górze Obrazu Nawiedzenia.
Wydaje list pasterski do duchowieństwa i wiernych archidiecezji i metropolii warszawskiej Na 150-lecie metropolii warszawskiej.
18 sierpnia
W Studziannie koronuje obraz Matki Bożej.
21 sierpnia
W Lublinie na wykładach dla duchowieństwa głosi referat nt. Problem chrześcijańskiego wychowania młodzieży.
1 września
W Tursku koło Pleszewa koronuje obraz Matki Bożej Łaskawej.
8 września
W Piekoszowie koło Kielc koronuje obraz Matki Bożej Miłosierdzia.
14 września
Na Jasnej Górze uczestniczy w obradach Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
15-17 września
Na Jasnej Górze Episkopat Polski obchodzi 50-lecie odzyskania niepodległości, głosi słowo Boże nt. "Ojczyznę wolną zachowaj nam Panie!",  przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 110. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list biskupów polskich O wprowadzeniu do liturgii Mszy świętej Mszału łacińsko-polskiego, list Na 50-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, list Na 50-lecie odzyskania niepodległości.
19 września
W bazylice katedralnej we Włocławku przewodniczy ceremoniom pogrzebowym śp. biskupa ordynariusza Antoniego Pawłowskiego.
25-26 września
W Warszawie przewodniczy obchodom 150-lecia erekcji metropolii warszawskiej i głosi słowo Boże nt. Wspólne korzenie udręczonego narodu i Koscioła.
19-20 października
W Lublinie bierze udział w obchodach 50-lecia powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przewodniczy obradom Komisji Episkopatu Polski do spraw KUL.
21-23 października
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 111.
Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list biskupów polskich O chrześcijańskim humanizmie.
4 listopada
Wyjeżdża do Rzymu z wizytą ad limina Apostolorum.
7 listopada - 9 grudnia
Przebywa w Rzymie. Podczas pobytu w Rzymie składa wizytę kardynałowi Amleto Giovanni Cicognaniemu, Sekretarzowi Stanu Stolicy Apostolskiej, arcybiskupowi Agostino Casarolemu, kardynałowi Angelo Dell’Acqua, Wikariuszowi Rzymu, kardynałowi Josipowi Slipyjowi.
7 listopada
Przyjęty na prywatnej audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI.
10 listopada
Przyjęty na audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI w prywatnych apartamentach papieskich.
7 grudnia
Przyjęty wraz z biskupami polskimi na audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI.
14 grudnia
W Krakowie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
15 grudnia
W kościele Mariackim w Krakowie koronuje prastary obraz Matki Bożej Częstochowskiej.
15 grudnia
W Tarnowie uczestniczy w rozpoczęciu nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji tarnowskiej.
16-17 grudnia
W Krakowie przewodniczy obradom 112. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się odezwa Episkopatu Polski Na Międzynarodowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1969 roku.
22 grudnia
W katedrze kieleckiej udziela sakry biskupiej księdzu Edwardowi Materskiemu, sufraganowi diecezji kieleckiej.
29-30 grudnia
W archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie przewodniczy ceremoniom pogrzebowym śp. biskupa Zygmunta Choromańskiego, sekretarza Episkopatu Polski.


lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone