Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
KALENDARIUM
1901 - 1919   1920 - 1925   1926 - 1931   1932 - 1939   1940 - 1946   1947 - 1948   1949 - 1950   1951 - 1952  
1953 - 1955   1956 - 1957   1958   1959   1960   1961 - 1962   1963   1964   1965   1966   1958   1959  
1967 - 1968   1969 - 1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981  


1966
W Watykanie ukazuje się książka Matka Kościoła, a w Londynie Polska droga krzyżowa.
1 stycznia
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie głosi słowo Boże nt. Rok Tysiąclecia Chrztu Polski w Bazylice Prymasowskiej.

6 stycznia
W kościele św. Wojciecha w Warszawie głosi konferencję do wiernych o dokonaniach Soboru Watykańskiego II nt. Wołanie ludzkości o obecność Kościoła w świecie współczesnym.

Wydaje słowo pasterskie O Nadzwyczajnym Jubileuszu posoborowym.

7 stycznia
Otrzymuje wiadomość o odmowie wydania paszportu na wyjazd do Rzymu.
15 stycznia
I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka na forum Frontu Narodowego proklamuje konkurencyjne wobec kościelnych uroczystości obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego.
17 stycznia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
27 stycznia
W Warszawie głosi słowo ekumeniczne Aby byli jedno.

30 stycznia
Na Jasnej Górze udziela sakry biskupiej księdzu Franciszkowi Musielowi, sufraganowi częstochowskiemu.
6 lutego
W katedrze przemyskiej udziela sakry biskupiej księdzu Ignacemu Tokarczukowi, ordynariuszowi przemyskiemu.
8-10 lutego
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 91. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się słowo biskupów polskich O listach do episkopatów na temat Millennium.

27 lutego
Wydaje słowo pasterskie na Tysiąclecie Chrztu Polski O przygotowaniu do odnowienia przyrzeczeń Chrztu w Wielką Sobotę.

6 marca
W Ursusie głosi słowo Boże do wiernych nt. Orędzie soborowe do świata.

8 marca
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
12 marca
W liście podpisanym przez Edwarda Ochaba rząd nie wyraża zgody na przyjazd do Polski Ojca Świętego Pawła VI.
20 marca
W bazylice archikatedralnej św. Jana w Warszawie głosi referat nt. Kościół w świecie współczesnym.

21 marca
W Warszawie bierze udział w obradach Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
22-23 marca
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 92. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
9 kwietnia
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie w liturgiczną rocznicę Tysiąclecia Chrztu Polski przewodniczy odnowieniu przyrzeczeń Chrztu świętego i głosi słowo Boże nt. Milenijna wigilia wielkanocna w Bazylice Prymasowskiej.

Wydaje Życzenia na Wielkanoc roku Tysiąclecia Chrztu Polski, słowo pasterskie do zakonów i zgromadzeń zakonnych w Polsce Z okazji obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski, słowo pasterskie Na niedzielę powołań kapłańskich.

14 kwietnia
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie głosi referat podczas uroczystej sesji naukowej nt. "Te Deum" Narodu na Wzgórzu Lecha w tysiącznym roku Chrztu Polski.

14-17 kwietnia
Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski w Gnieźnie i w Poznaniu. W bazylice prymasowskiej głosi słowo Boże nt. "Te Deum" Narodu na Wzgórzu Lecha w tysiącznym roku Chrztu Polski i farze poznańskiej nt. Dziejowymi szlakami Tysiąclecia pod przewodem Maryi.
W Gnieźnie i Poznaniu  przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 93. Milenijnej Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się słowo biskupów polskich Z milenijnej Konferencji Episkopatu przy grobie świętego Wojciecha w Gnieźnie.

Obraz nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej (w związku z uroczystościami milenijnymi przerwano nawiedzenie w parafiach) kolejno odwiedza diecezje Polski w ramach uroczystości milenijnych.
3-4 maja
Na Jasnej Górze przewodniczy głównym uroczystościom milenijnym. Jako legat papieski odczytuje list Ojca Świętego Pawła VI do Narodu Polskiego i udziela w imieniu papieża błogosławieństwa apostolskiego. Podczas pontyfikalnej sumy celebrowanej przez arcybiskupa Karola Wojtyłę głosi słowo Boże, koronuje obraz Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski,  i prowadzi Milenijny Akt oddania Polski Matce Chrystusa.
7-8 maja
W Krakowie bierze udział w uroczystościach milenijnych archidiecezji krakowskiej, uczestniczy w sesji naukowej na Wawelu, składa wraz z biskupami  hołd królom polskim, głosi słowo Boże podczas pontyfikalnej sumy na Wawelu, przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 94. Milenijnej Konferencji Episkopatu Polski. Ukazuje się list do duchowieństwa Od grobu świętego Stanisława Biskupa i Męczennika.

22 maja
W Piekarach Śląskich bierze udział w uroczystościach milenijnych diecezji katowickiej.
28-29 maja
W Gdańsku bierze udział w uroczystościach milenijnych diecezji gdańskiej.
29 maja
W kościele farnym w Bydgoszczy koronuje obraz Matki Bożej Pięknej Miłości.
5-6 czerwca
W Lublinie bierze udział w uroczystościach milenijnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, prowadzi akt oddania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Matce Najświętszej.
6 czerwca
W Lublinie przewodniczy obradom Komisji Episkopatu Polski do spraw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
15 czerwca
Wydaje słowo pasterskie Przed obchodami Millennium Chrztu Polski w Warszawie.

18-19 czerwca
W Olsztynie i Fromborku bierze udział w uroczystościach milenijnych diecezji warmińskiej. Uroczystości odbywają się bez obrazu nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej, który siłą został zabrany i "uwięziony" przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa.
21 czerwca
W Warszawie uczestniczy w obradach Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
22-26 czerwca
W Warszawie przewodniczy uroczystościom milenijnym archidiecezji warszawskiej, głosi słowo Boże nt. Miasto nieujarzmione śpiewa oraz Wołamy o "nowych ludzi plemię" dla stolicy i Polski, otwiera Wystawę Milejnijną w podziemiach kościoła św. Krzyża, przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 95. Milenijnej Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
26 czerwca
Wydaje słowo pasterskie Na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia Chrześcijańskiego.

29-30 czerwca
W Kruszwicy uczestniczy w uroczystościach milenijnych archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji włocławskiej.
2-3 lipca
W Sandomierzu bierze udział w uroczystościach milenijnych diecezji sandomierskiej.
16-17 lipca
W Kielcach i Wiślicy bierze udział w uroczystościach milenijnych diecezji kieleckiej. W Wiślicy koronuje statuę Madonny Łokietkowej.
23-24 lipca
W Tanowie uczestniczy w uroczystościach milenijnych diecezji tarnowskiej.
6-7 sierpnia
W Łomży uczestniczy w uroczystościach milenijnych diecezji łomżyńskiej.
13-14 sierpnia
W Opolu i Kamieniu koło Opola uczestniczy w uroczystościach milenijnych diecezji opolskiej. W Kamieniu modli się do świętego Jacka, świętej Czesławy i błogosławionej Bronisławy Odrowążów.
20-21 sierpnia
W Przemyślu uczestniczy w uroczystościach milenijnych diecezji przemyskiej.
31 sierpnia - 1 września
Na Jasnej Górze przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 96. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
4 września
W Skalmierzycach koronuje obraz Matki Bożej.
7 września
W Tarnobrzegu koronuje obraz Matki Bożej Dzikowskiej.
8 września
Wydaje apel do wiernych Prośba o modlitwy zadośćczyniące za znieważenie obrazu nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej.

10-12 września
W Toruniu uczestniczy w uroczystościach milenijnych diecezji chełmińskiej.
17-18 września
W Siedlcach uczestniczy w uroczystościach milenijnych diecezji siedleckiej.
24 września
W kościele akademickim św. Anny w Warszawie dopełnia aktu wprowadzenia relikwii błogosławionego Ładysława z Gielniowa, patrona stolicy.
1-2 października
W Drohiczynie uczestniczy w uroczystościach milenijnych archidiecezji z siedzibą w Drohiczynie.
3 października
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
8-9 października
We Włocławku uczestniczy w uroczystościach milenijnych diecezji włocławskiej.
15-18 października
We Wrocławiu i w Trzebnicy uczestniczy w uroczystościach milenijnych archidiecezji wrocławskiej, w Trzebnicy pielgrzymuje do grobu świętej Jadwigi Śląskiej, we Wrocławiu przewodniczy obradom 97. Milenijnej Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list pasterski biskupów polskich W sprawie zmian w przepisach dotyczących postu, orędzie biskupów polskich do duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego O zadaniach posoborowego Kościoła i o jego położeniu w Polsce.

22 października
W Lublinie uczestniczy w obradach Komisji Episkopatu Polski do spraw KUL.
22-23 października
W Lubaczowie uczestniczy w uroczystościach milenijnych archidiecezji z siedziba w Lubaczowie.
5-6 listopada
W Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim uczestniczy w uroczystościach milenijnych diecezji gorzowskiej.
12-13 listopada
W Płocku przewodniczy uroczystościom milenijnym diecezji płockiej, głosi słowo Boże, uczestniczy w sesji naukowej, w modłach przy grobach królewskich, odsłania tablicę dla uczczenia pomordowanych w czasie wojny kapłanów diecezji płockiej.
18-22 listopada
Warszawie przewodniczy obradom 98. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
19-20 listopada
W Białymstoku uczestniczy w uroczystościach milenijnych archidiecezji.
27 listopada
Na Jasnej Górze głosi referat do inteligencji nt. O sprawach społeczno-gospodarczych w nauce Soboru Watykańskiego II.

13 grudnia
W Warszawie przewodniczy obradom nadzwyczajnej 99. Konferencji Biskupów Ordynariuszy, poświęconej sprawie wyższych seminariów duchownych. Ukazuje się apel O zagrożeniu seminariów duchownych.

31 grudnia
W bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie przewodniczy zakończeniu Sacrum Poloniae Millennium.
Ukazuje się list pasterski biskupów polskich Na zakończenie Roku Jubileuszowego Tysiąclecia Chrześcijaństwa w Polsce.

lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone