Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
KALENDARIUM
1901 - 1919   1920 - 1925   1926 - 1931   1932 - 1939   1940 - 1946   1947 - 1948   1949 - 1950   1951 - 1952  
1953 - 1955   1956 - 1957   1958   1959   1960   1961 - 1962   1963   1964   1965   1966   1958   1959  
1967 - 1968   1969 - 1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981  


1963
W Paryżu ukazuje się książka Uświęcenie pracy zawodowej.
1 stycznia
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie głosi słowo Boże nt. Pozdrowienie Gniezna po powrocie z Soboru Watykańskiego II.
3 stycznia
W Gnieźnie przewodniczy obradom Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
8-10 stycznia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 74. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazał się list pasterski biskupów polskich do wiernych Po pierwszej sesji Soboru Watykańskiego Drugiego.
22 stycznia
Na Jasnej Górze głosi konferencję do profesorów katolickiej nauki społecznej nt. Nasze dezyderaty.
27 stycznia
W kościele św. Krzyża w Warszawie głosi konferencję w 100. rocznicę powstania styczniowego 1863 roku nt. "Z kurzem krwi bratniej..."
10 lutego
W Zielonej Górze bierze udział w przekazaniu obrazu nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej z diecezji gorzowskiej do archidiecezji wrocławskiej (10 lutego - 25 października 1964).
12-13 marca
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 75. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się orędzie biskupów polskich do kapłanów, rodziców, dzieci i młodzieży W sprawie wychowania religijnego.
23 marca
W bazylice katedralnej we Włocławku udziela sakry biskupiej księdzu Kazimierzowi Majdańskiemu, sufraganowi diecezji włocławskiej.
15 kwietnia
W archikatedrze wawelskiej w Krakowie udziela sakry biskupiej księdzu Janowi Pietraszce, sufraganowi archidiecezji krakowskiej.
18 kwietnia
W Warszawie przewodniczy obradom 76. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list pasterski biskupów polskich O encyklice Ojca Świętego Jana XXIII "Pokój na ziemi".
21 kwietnia
W katedrze siedleckiej udziela sakry biskupiej księdzu Wacławowi Skomorusze, sufraganowi diecezji siedleckiej.
23 kwietnia
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie głosi referat do duchowieństwa nt. Podstawowe założenia katolickiej nauki społecznej.
Wydaje list Na siódmy rok Wielkiej Nowenny.
26 kwietnia
W Warszawie prowadzi rozmowę z I sekretarzem KC PZPR Władysławem Gomułką nt. możliwości podpisania przez Polskę konkordatu ze Stolicą Apostolską.
maj
Wydaje list Na dzień oddania się młodzieży Matce Bożej.
6 maja
Wyjeżdża do Rzymu na uroczystości wręczenia Ojcu Świętemu Janowi XXIII pokojowej nagrody Balzana.
8-22 maja
Przebywa w Rzymie. Podczas pobytu w Rzymie składa wizytę kardynałowi Amleto Giovanni Cicognaniemu, Sekretarzowi Stanu Stolicy Apostolskiej.
9 maja
Przyjęty na prywatnej audiencji przez Ojca Świętego Jana XXIII w Torre San Giovanni w Ogrodach Watykańskich.
10 maja
W Watykanie bierze udział w uroczystym wręczeniu Ojcu Świętemu Janowi XXIII pokojowej nagrody Balzana.
20 maja
Przyjęty na pożegnalnej audiencji przez Ojca Świętego Jana XXIII (była to ostatnia audiencja papieża).
2 czerwca
W Białymstoku głosi konferencję nt. encykliki Ojca Świętego Jana XXIII "Pacem in terris" nt. O pokoju na ziemi.
3 czerwca
W Watykanie umiera Ojciec Święty Jan XXIII.
6 czerwca
Wydaje list Po zgonie Ojca Świętego Jana XXIII.
10 czerwca
W Warszawie przewodniczy obradom 77. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
Wyjeżdża do Rzymu na konklawe.
12 czerwca - 5 lipca
Przebywa w Rzymie.
14-19 czerwca
Bierze udział w Kongregacji Kardynałów.
19-21 czerwca
Bierze udział w konklawe, które wybiera kardynała Giovanni Battistę Montiniego, arcybiskupa Mediolanu, na papieża, który przybrał sobie imię Paweł VI. Składa homagium nowo wybranemu Ojcu Świętemu Pawłowi VI.
21 czerwca
Wydaje list Po wyborze Ojca Świętego Pawła VI.
30 czerwca
W Bazylice Watykańskiej uczestniczy w uroczystościach koronacyjnych Ojca Świętego Pawła VI.
4 lipca
Przyjęty na pożegnalnej audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI.
9 lipca
W Częstochowie przewodniczy ceremoniom pogrzebowym śp. biskupa częstochowskiego Zygmunta Golińskiego.
11 sierpnia
W Nowym Sączu koronuje obraz Matki Bożej Pocieszenia.
15 sierpnia
W Ludźmierzu koło Nowego Targu koronuje obraz Matki Bożej Ludźmierskiej  "Królowej Podhala".
18 sierpnia
W Leśnej Podlaskiej koronuje obraz Matki Bożej Leśniańskiej.
26-28 sierpnia
Na Jasnej Górze przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 78. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazały się odezwy biskupów polskich do duchowieństwa i do rodziców katolickich, orędzie biskupów polskich do kapłanów i wiernych O prawie do nauczania religii, Wezwanie Episkopatu do soborowego czynu dobroci.
31 sierpnia
Zostaje mianowany przez Ojca Świętego Pawła VI członkiem Prezydium Soboru Watykańskiego II.
1 września
W katedrze łódzkiej udziela sakry biskupiej księdzu Bohdanowi Bejze, sufraganowi diecezji łódzkiej.
7 września
W Warszawie konsekruje kościół św. Stanisława Kostki na Żoliborzu.
8 września
W katedrze włocławskiej udziela sakry biskupiej księdzu Janowi Zarębie, sufraganowi diecezji włocławskiej.
24 września
Wydaje list Do młodzieży akademickiej.
25 września
Wyjeżdża do Rzymu na II sesję Soboru Watykańskiego II.
28 września - 5 grudnia
Przebywa w Rzymie. Bierze udział w posiedzeniach Prezydium Soboru, w sesjach generalnych Soboru, przemawia na sesji generalnej Soboru nt. schematu o Kościele De Ecclesiae (15 października), nt. Konferencji Biskupów (14 listopada), uczestniczy w sesji publicznej Soboru, podczas której Ojciec Święty Paweł VI ogłosił konstytucję o liturgii Sacrosanctum Concilium (4 grudnia), składa wizytę arcybiskupowi Angelo dell’Acqua, kardynałowi Amleto Giovanni Cicognaniemu, Sekretarzowi Stanu Stolicy Apostolskiej. Pielgrzymuje do Pescary i Nettuno.
29 września
W Bazylice Watykańskiej bierze udział w uroczystym otwarciu II sesji Soboru Watykańskiego II przez Ojca Świętego Pawła VI.
Przyjęty na prywatnej audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI, składa w darze obraz Matki Bożej Częstochowskiej (pędzla Mariana Torwirta) i soborową Księgę Czynów Dobroci.
16 października
Przyjęty wraz z 27 Ojcami Soborowymi z Polski na audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI.
22 października
Wydaje list do kapłanów Z auli soborowej.
27 października
Ukazuje się List polskich Ojców Soborowych do świętego Kościoła Chrystusowego w Polsce.
4 listopada
W auli soborowej w obecności Ojca Świętego Pawła VI głosi konferencję nt. 400-lecia powołania do życia przez Sobór Trydencki seminariów duchownych.
12 listopada
Bierze udział w Komisji Kodyfikacyjnej Kodeksu Prawa Kanonicznego.
2 grudnia
Przyjęty na audiencji pożegnalnej przez Ojca Świętego Pawła VI.
17-19 grudnia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 79. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.


lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone