Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
KALENDARIUM
1901 - 1919   1920 - 1925   1926 - 1931   1932 - 1939   1940 - 1946   1947 - 1948   1949 - 1950   1951 - 1952  
1953 - 1955   1956 - 1957   1958   1959   1960   1961 - 1962   1963   1964   1965   1966   1958   1959  
1967 - 1968   1969 - 1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981  


1953
12 stycznia
W Watykanie odbywa się konsystorz, na którym Ojciec Święty Pius XII miał wprowadzić arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego do Kolegium Kardynalskiego.
W Warszawie przyjmuje homagium od arcybiskupów, biskupów, kapituły gnieźnieńskiej i warszawskiej, duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego.
14 stycznia
W Pałacu Wilanowskim w Warszawie przeprowadza drugą rozmowę z wicemarszałkiem Sejmu Franciszkiem Mazurem.
22 stycznia
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Głównej Episkopatu Polski.
30 stycznia
W Pałacu Wilanowskim w Warszawie przeprowadza trzecią rozmowę z wicemarszałkiem Sejmu Franciszkiem Mazurem - nie udało się powstrzymać akcji państwa skierowanych przeciw Kościołowi.
2 lutego
Wydaje zachętę do wiernych Na wielkopostną drogę do Boga żywego.
9 lutego
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Głównej Episkopatu Polski i 35. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się instrukcja Episkopatu O duchowieństwie polskim w życiu własnego narodu i Wytyczne Episkopatu dla prasy katolickiej.
Rada Państwa uchwaliła dekret O obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych, podpisany przez przewodniczącego Rady Państwa Aleksandra Zawadzkiego.
17 lutego
W Pałacu Wilanowskim w Warszawie przeprowadza czwartą rozmowę z wicemarszałkiem Sejmu Franciszkiem Mazurem, podczas której protestuje przeciwko wydanemu przez władze państwowe dekretowi o obsadzaniu stanowisk kościelnych.
3 marca
W Pałacu Wilanowskim w Warszawie przeprowadza piątą rozmowę z wicemarszałkiem Sejmu Franciszkiem Mazurem.
13 marca
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Głównej Episkopatu Polski.
14 kwietnia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
7-9 maja
W Krakowie przewodniczy obradom Komisji Głównej Episkopatu Polski i 36. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Biskupi kierują Memoriał do Bolesława Bieruta w sprawie dekretu o obsadzaniu stanowisk kościelnych z 9 lutego 1953 roku (przeszedł do historii pod nazwą Non possumus).
4 czerwca
W Warszawie podczas procesji Bożego Ciała głosi słowo Boże Kościół broni wolności kapłaństwa.

9 czerwca
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Głównej Episkopatu Polski.
2 sierpnia
Wydaje odezwę W sprawie odbudowy archikatedry warszawskiej.
18 września
Na Jasnej Górze przewodniczy obradom 37. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
24 września
Przesyła list protestacyjny do Urzędu Rady Ministrów W obronie Papieża i Hierarchii, w związku ze skazaniem przez Sąd Rejonowy w Warszawie na 12 lat więzienia biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka.
W Warszawie na nadzwyczajnym posiedzeniu rządu zapada decyzja o aresztowaniu Prymasa Polski. Dokument podpisali: Bolesław Bierut, Franciszek Mazur, Józef Cyrankiewicz, Hilary Minc, Edward Ochab, Konstanty Rokossowski, Franciszek Jóźwiak i Stanisław Radkiewicz.
25 września
W kościele św. Anny w Warszawie przewodniczy uroczystościom ku czci św. Ładysława z Gielniowa, patrona Warszawy i głosi słowo Boże Kościół będzie żądać wiecznie prawdy i wolności.

Późnym wieczorem otrzymuje decyzję Rady Ministrów z 24 września 1953 roku o zakazie dalszego pełnienia wszystkich dotychczasowych funkcji kościelnych.
Nocą zostaje wywieziony z rezydencji warszawskiej w nieznanym kierunku.
26 września 1953 - 28 października 1956
Przebywa w więzieniu, pozbawiony bezpodstawnie i bezprawnie wolności przez władze komunistyczne w Polsce. Są to lata odosobnienia, ofiary i cierpienia, modlitwy i medytacji.
26 września
Przebywa w klasztorze kapucynów w Rywałdzie Szlacheckim.
28 września
W Warszawie obraduje nadzwyczajna 38. Konferencja Plenarna Episkopatu Polski. Na pełniącego obowiązki przewodniczącego Konferencji został wybrany biskup łódzki Michał Klepacz.
30 września
Ojciec Święty Pius XII ekskomunikował wszystkich sprawców aresztowania i uwięzienia Prymasa Polski.
12 października
Wieczorem zostaje przewieziony do Stoczka Klasztornego koło Lidzbarka Warmińskiego. Do Stoczka z więzienia w Rawiczu dzień wcześniej przywieziono księdza Stanisława Skorodeckiego, skazanego na dziesięć lat więzienia za posługę duszpasterską wśród młodzieży, i siostrę Marię Leonię Graczyk ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi, skazaną na siedem lat więzienia.
8 grudnia
Dokonuje Aktu oddania się Matce Najświętszej.


1954
2 lipca
Kieruje memoriał do rządu, w którym podsumowuje wszystkie wysiłki Episkopatu Polski zmierzające do osiągnięcia porozumienia z rządem.
6 października
Samolotem zostaje przewieziony razem z księdzem Stanisławem Skorodeckim i siostrą Marią Leonią Graczyk do klasztoru franciszkanów w Prudniku Śląskim.
26 października
Pisze kolejny list do rządu.
listopad
W Warszawie biskup Antoni Baraniak zostaje skazany na dwadzieścia lat więzienia za "szpiegostwo na szkodę demokracji ludowej".
20 listopada
W Warszawie otwarto Akademię Teologii Katolickiej - rektorem został ksiądz profesor Jan Czuj.


1955
7 sierpnia
Przyjmuje w celi więziennej przybyłego z Warszawy funkcjonariusza, który przywozi oświadczenie Rady Ministrów w sprawie przesłanych petycji do rządu. W oświadczeniu stwierdzono, że powrót Księdza Prymasa do Warszawy nie jest możliwy, natomiast możliwe jest zamieszkanie w którymś z klasztorów, pod warunkiem zobowiązania się do nie opuszczania miejsca zamieszkania, zakazu wypełniania jakichkolwiek funkcji publicznych i wystąpień, zobowiązania do niedopuszczenia jakichkolwiek manifestacji otoczenia w związku z pobytem w danej miejscowości lub w związku z odwiedzinami. Ksiądz Prymas nie przyjmuje tej propozycji.
28 października
Przyjmuje w celi więziennej przedstawiciela władz, który przedstawia decyzje rządu o zmianie warunków i miejsca pobytu, bez prawa jednak opuszczania nowego miejsca pobytu. Pozostawiono w mocy zakaz wykonywania jakichkolwiek czynności kościelnych i wystąpień publicznych.
29 października
Zostaje przewieziony samochodem do klasztoru sióstr nazaretanek w Komańczy (powiat Sanok).

2 listopada
Pierwsze od dwóch lat odwiedziny - do  Komańczy przyjeżdża ojciec Księdza Prymasa, Stanisław Wyszyński, biskup Michał Klepacz, pełniący funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski,  i biskup Zygmunt Choromański, sekretarz Episkopatu Polski.
10 listopada
Przesyła list do generała zakonu paulinów ojca Alojzego Wrzalika w związku z  przygotowaniami do odnowienia Ślubów Narodu.
24 grudnia
W Komańczy przyjmuje swojego kapelana księdza Władysława Padacza.


lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone