Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
KALENDARIUM
1901 - 1919   1920 - 1925   1926 - 1931   1932 - 1939   1940 - 1946   1947 - 1948   1949 - 1950   1951 - 1952  
1953 - 1955   1956 - 1957   1958   1959   1960   1961 - 1962   1963   1964   1965   1966   1958   1959  
1967 - 1968   1969 - 1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981  


1926
styczeń
W Lublinie wstępuje do Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie".
lipiec -  sierpień
Wyjeżdża do Włoch z pielgrzymką studentów z Lublina - odwiedza Rzym, Watykan, Monte Cassino, Asyż.
16 grudnia
Podczas audiencji u biskupa ordynariusza Stanisława Zdzitowieckiego otrzymuje nominację na członka Komisji Budowy Domu Rekolekcyjnego Stowarzyszenia Księży Charystów Diecezji Włocławskiej.


1927
maj
W Lublinie wstępuje do Stowarzyszenia Katolickiego "Spójnia" i do Stowarzyszenia Bratniej Pomocy Studenckiej "Bratniak".
8 maja
We Włocławku uczestniczy w posiedzeniu Rady Generalnej Stowarzyszenia Księży Charystów z udziałem moderatora generalnego Stowarzyszenia, księdza Antoniego Bogdańskiego.
18-19 sierpnia
We Włocławku bierze udział w obradach Kapituły Generalnej Stowarzyszenia Księży Charystów Diecezji Włocławskiej.
20-27 sierpnia
W Lublinie uczestniczy w VI Tygodniu Społecznym Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie".
październik
Zostaje mianowany przez dyrektora konwiktu księdza Władysława Korniłowicza wicedyrektorem konwiktu księży studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
10 grudnia
Na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego składa egzamin na stopień licencjata prawa kanonicznego.


1928
W Lublinie ukazuje się list pasterski biskupów Austrii pt. Katolicyzm, kapitalizm, socjalizm, przetłumaczony z niemieckiego przez księdza Stefana Wyszyńskiego.
sierpień
W Lublinie uczestniczy w VII Tygodniu Społecznym Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie".
7-9 grudnia
W Wilnie uczestniczy w sesji Rady Nadzwyczajnej Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie".


1929
21 lipca
Na Uniwersytecie Katolickim w Lublinie przed komisją egzaminacyjną Wydziału Prawa Kanonicznego broni rozprawy doktorskiej na podstawie rozprawy Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły.
27-28 sierpnia
W Lublinie bierze udział w VIII Tygodniu Społecznym Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie".
wrzesień
Wyjeżdża na stypendium naukowe do Austrii, Włoch, Francji, Belgii, Holandii i Niemiec. Przedmiotem zainteresowania są problemy związków zawodowych, organizacje katolickie młodzieży robotniczej oraz doktryny i ruchy społeczne.
wrzesień
W Wiedniu zapoznaje się z programem wykładów w seminariach duchownych i na fakultetach teologicznych.
październik
Przebywa na Katolickim Uniwersytecie Serca Jezusowego w Mediolanie i zwiedza zakład wychowawczy dla dzieci i młodzieży w Turynie.
listopad
W Instytucie Nauk Społecznych Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu "Angelicum" w Rzymie uczęszcza na wykłady z nauki społecznej Kościoła.


1930
We Włocławku ukazuje się książka Dzieło kardynała Ferrari. Ideał i prace społeczno-apostolskie.
marzec
Słucha wykładów na Katolickim Uniwersytecie w Paryżu.
kwiecień
Słucha wykładów z socjologii na Uniwersytecie Katolickim w Louvain (Belgia).
maj
Przebywa na Katolickim Uniwersytecie w Nijmvegen (Holandia).
maj - czerwiec
W Niemczech odwiedza Kolonię, Monachium i Dusseldorf - zapoznaje się z formami katolickiego ruchu związkowego prowadzonego przez Akcję Katolicką.
25-29 czerwca
W Poznaniu uczestniczy w I Krajowym Kongresie Eucharystycznym.
22-25 sierpnia
W Lublinie bierze udział w IX Tygodniu Społecznym Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie".
październik
Obejmuje obowiązki wikariusza parafii Świętej Rodziny w Przedczu Kujawskim.


1931
W Lublinie ukazuje się książka pt. Główne typy Akcji Katolickiej za granicą.
22-23 sierpnia
W Lublinie bierze udział w X Tygodniu Społecznym Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie" - głosi referat nt. znaczenia tygodni społecznych za granicą i w Polsce dla rozwoju myśli katolickiej.
wrzesień
Obejmuje obowiązki pierwszego wikariusza  (wicekustosza)  parafii katedralnej we Włocławku.
Podejmuje pracę duszpasterską wśród robotników Włocławka.
Zostaje mianowany profesorem seminarium duchownego - prowadzi wykłady z historii etyki katolicko-społecznej (I rok), zasad katolickiej nauki społecznej (II i III rok), socjologii i ekonomii społecznej (IV rok), prawa kanonicznego (III-V rok) i zasad funkcjonowania Akcji Katolickiej (V rok).
październik
Zostaje mianowany dyrektorem Diecezjalnych Dzieł Misyjnych, dyrektorem Dzieła Świętego Piotra Apostoła i dyrektorem Unionis Cleri pro Missionibus oraz sekretarzem Liceum im. Piusa X i sekretarzem miesięcznika "Ateneum Kapłańskie".
grudzień
Zostaje wybrany prezesem Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego (ChUR). Prowadzi comiesięczne spotkania i wykłady na tematy społeczne.


lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone