Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
KALENDARIUM
1901 - 1919   1920 - 1925   1926 - 1931   1932 - 1939   1940 - 1946   1947 - 1948   1949 - 1950   1951 - 1952  
1953 - 1955   1956 - 1957   1958   1959   1960   1961 - 1962   1963   1964   1965   1966   1958   1959  
1967 - 1968   1969 - 1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981  


1920
20-25 maja
Zdaje egzaminy maturalne z przedmiotów objętych programem nauczania w liceum.
czerwiec - sierpień
Stefan, ze względu na chorobę płuc, przebywa na kuracji w domu rodzinnym.
25 września
Rozpoczyna naukę w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.


1921
Współredaguje kwartalnik "Przedświt", wydawany przez alumnów Włocławskiego Seminarium Duchownego.
19 lutego
Z rąk biskupa włocławskiego Stanisława Kazimierza Zdzitowieckiego otrzymuje sutannę i przyjmuje tonsurę.
9-10 października
Bierze udział w spotkaniach z kardynałem Aleksandrem Kakowskim, metropolitą warszawskim, i biskupem sufraganem warszawskim Stanisławem Gallem, którzy przybyli do Włocławka z wizytacją kanoniczną.


1922
6 lutego
W katedrze włocławskiej bierze udział we Mszy świętej dziękczynnej za wybór nowego papieża - kardynała Achillesa Ratti, dotychczasowego wizytatora apostolskiego Polski i Litwy, nuncjusza apostolskiego w Warszawie, który przyjął imię Pius XI.
1 kwietnia
W kaplicy seminaryjnej przyjmuje z rąk biskupa sufragana diecezji włocławskiej Wojciecha Owczarka święcenia mniejsze.
lipiec - sierpień
Odbywa praktykę seminaryjną w kościele parafialnym we Wrociszewie.


1923
7 marca
W auli Włocławskiego Seminarium Duchownego wygłasza odczyt pt. Zmartwychwstanie ciał według nauki św. Tomasza.
lipiec
We Wrociszewie podczas wakacji pomaga proboszczowi w pracy duszpasterskiej.
sierpień
Z powodu choroby płuc przebywa na kuracji w Licheniu koło Konina.
wrzesień
Wstępuje do kleryckiego Bractwa Abstynenckiego, które wznawia działalność po kilkuletniej przerwie.
grudzień
Zostaje wybrany na prezesa seminaryjnego Bractwa Abstynenckiego.


1924
15 marca
Z rąk biskupa Stanisława Zdzitowieckiego, ordynariusza diecezji włocławskiej, otrzymuje święcenia subdiakonatu.
5 kwietnia
Z rąk biskupa Stanisława Zdzitowieckiego otrzymuje święcenia diakonatu.
W "Słowie Kujawskim" - dzienniku wydawanym przez Kurię Diecezjalną we Włocławku - publikuje artykuł pt. Faszyzm.

21 czerwca
Rozpoczyna rekolekcje przed święceniami kapłańskimi, które - ze
względu na nasilającą się gruźlicę płuc - przerywa i udaje się na leczenie do szpitala.
czerwiec - lipiec
Przebywa na kuracji w Licheniu.
2 lipca
Zostaje mianowany wikariuszem parafii katedralnej we Włocławku.
3 sierpnia
W katedrze włocławskiej, w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej, z rąk biskupa Wojciecha Owczarka, sufragana diecezji włocławskiej, otrzymuje święcenia kapłańskie.
5 sierpnia
Na Jasnej Górze w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej odprawia Mszę świętą prymicyjną.
7-25 sierpnia
Przebywa na dalszej kuracji w Licheniu.
wrzesień
Pracuje jako wikariusz w parafii katedralnej we Włocławku. Równocześnie pełni obowiązki prefekta kursów wieczorowych dla robotników, inteligencji i młodzieży.
październik
Pełni obowiązki redaktora "Słowa Kujawskiego".


1925
15 stycznia
Zostaje mianowany przez biskupa ordynariusza Stanisława Zdzitowieckiego kierownikiem redakcji  "Słowa Kujawskiego".
12-14 lutego
Bierze udział w Kursach Społecznych, zorganizowanych przez Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku.
sierpień
W Lublinie bierze udział w IV Tygodniu Społecznym Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie".
październik
Rozpoczyna studia na Uniwersytecie Lubelskim na Wydziałe Prawa Kanonicznego oraz w Sekcji Społeczno-Ekonomicznej Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.
20 grudnia
We Włocławku zostaje przyjęty na audiencji przez biskupa ordynariusza Stanisława Zdzitowieckiego.


lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone