Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
KALENDARIUM
1901 - 1919   1920 - 1925   1926 - 1931   1932 - 1939   1940 - 1946   1947 - 1948   1949 - 1950   1951 - 1952  
1953 - 1955   1956 - 1957   1958   1959   1960   1961 - 1962   1963   1964   1965   1966   1958   1959  
1967 - 1968   1969 - 1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981  


1977
W Poznaniu ukazuje się Bochen chleba i Ojcze nasz...
2 lutego
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie głosi słowo Boże nt. Cześć Bogurodzicy w królewskim Gnieźnie.
Wydaje Słowo pasterskie na prace wielkopostne i radości wielkanocne do duchowieństwa i wiernych archidiecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej.
8-10 lutego
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 157. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się Zachęta do upowszechniania trzeźwości.
12 lutego - 9 marca
Przebywa na leczeniu w Klinice Akademii Medycznej w Warszawie.
23 kwietnia
Wydaje Wskazania pasterskie do kapłanów przed nawiedzeniem Jasnogórskiej Pani.
24 kwietnia
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie bierze udział w uroczystościach ku czci świętego Wojciecha i głosi słowo Boże nt. Uroczystość świętego Wojciecha na Wzgórzu Lecha.
29 kwietnia
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Episkopatu Polski do spraw KUL.
30 kwietnia
W kościele akademickim św. Anny w Warszawie bierze udział w zakończeniu III Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej i głosi słowo Boże nt. Obowiązek obrony kultury narodowej.
3-5 maja
Na Jasnej Górze przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 158. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
8 maja
W Krakowie bierze udział w uroczystości ku czci świętego Stanisława Biskupa i głosi słowo Boże.
19 maja
W Warszawie bierze udział w obchodach 30. rocznicy powstania Rady Prymasowskiej Budowy Kościołów i głosi konferencję nt. Schronienie człowieka w domu Bożym.
 
27 maja
W Choszczówce przyjmuje arcybiskupa Luigi Poggiego i biskupa Bronisława Dąbrowskiego.
7 czerwca
W Warszawie bierze udział w obradach Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
9 czerwca
W Warszawie podczas procesji Bożego Ciała głosi słowo Boże nt. Modlitwa do Chrystusa na ulicach Warszawy.
10 czerwca
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
15 czerwca
W Tarchominie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
16 czerwca
W Warszawie przewodniczy obradom 159. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się słowo pasterskie biskupów polskich Przed uroczystością Matki Bożej Jasnogórskiej.
sierpień
Wydaje list pasterski na XXXIII Tydzień Miłosierdzia Chrześcijańskiego nt. Miłosierdziem budujemy Kościół Boży.
17 sierpnia
W katedrze opolskiej udziela sakry biskupiej księdzu Alfonsowi Nossolowi, ordynariuszowi opolskiemu.
18 sierpnia
W Poznaniu przewodniczy ceremoniom pogrzebowym śp. arcybiskupa Antoniego Baraniaka.
20 sierpnia - 1 października
Przebywa na leczeniu w Klinice Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie 16 września poddaje się operacji.
1-28 października
Przebywa na rekonwalescencji.
28 października
W Sejmie przeprowadza rozmowę z I sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem. Ostrzega przed grożącą Polsce katastrofą gospodarczą.
8 listopada
Samolotem odlatuje do Rzymu z wizytą ad limina Apostolorum.
8 listopada - 6 grudnia
Przebywa w Rzymie. Podczas pobytu w Wiecznym Mieście składa wizytę kardynałowi Franjo Seperowi, kardynałowo Johnowi Josephowi Wrightowi, kardynałowi Jeanowi Villotowi, przyjmuje arcybiskupa Agostino Casarolego, biskupa Władysława Rubina.


9-13 listopada
W Instytucie Polskim w Rzymie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 160. Konferencji Biskupów Ordynariuszy przebywających w Rzymie.
10 listopada
W Rzymie głosi konferencję do rektorów polskich misji zagranicznych nt. Skąd płynie siła i moc Kościoła w Polsce.
11 listopada
Przyjęty na audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI.
12 listopada
Przyjęty wraz z biskupami polskimi na audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI.
19-27 listopada
Przebywa na leczeniu w klinice San Rafaele w Rzymie.
1 grudnia
Wizyta I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka w Watykanie i audiencja u Ojca Świętego Pawła VI.
5 grudnia
Przyjęty na pożegnalnej audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI.
6 grudnia
Odlatuje samolotem do Warszawy.
W Warszawie przyjmuje kardynała Jana Króla z Filadelfii.
13-15 grudnia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 161. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się program III Roku Wdzięczności - 1978 - Rok Milenijnego Aktu Oddania Polski.
24 grudnia
W Warszawie podczas spotkania z duchowieństwem głosi referat nt. Watykan i Kościół w Polsce.
Wydaje list pasterski na Boże Narodzenie Bóg się rodzi... moc truchleje... podnieście głowy wasze.
30 grudnia
W Warszawie przyjmuje Rosalyn Carter, żonę prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, i profesora Zbigniewa Brzezińskiego, doradcę do spraw bezpieczeństwa USA, w ramach wizyty prezydenta Jimmy Cartera w Polsce.


lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone