Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
KALENDARIUM
1901 - 1919   1920 - 1925   1926 - 1931   1932 - 1939   1940 - 1946   1947 - 1948   1949 - 1950   1951 - 1952  
1953 - 1955   1956 - 1957   1958   1959   1960   1961 - 1962   1963   1964   1965   1966   1958   1959  
1967 - 1968   1969 - 1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981  


1972
W Orchard Lake ukazuje się Kromka chleba. Wybór myśli z pism i przemówień na każdy dzień roku, w Rzymie W sercu Stolicy i Z gniazda orląt. Wybór przemówień, kazań i konferencji do młodzież.
6 stycznia
W archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie głosi konferencję nt. Głos Synodu na temat sprawiedliwości w świecie.
7 stycznia
W Warszawie przemawia do młodzieży polskiej z Londynu nt. Tajemnica więzi z Ojczyzną.
8-10 lutego
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 129. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się Zaproszenie kapłanów do dzieła "Pomocników Matki Kościoła".
11 lutego
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Episkopatu Polski dla spraw Duszpasterstwa Emigracji Polskiej z udziałem biskupa Szczepana Wesołego z Rzymu.
luty
Wydaje apel do rodziców, wychowawców i starszego społeczeństwa Na dzień wielkopostnego rachunku sumienia i Rachunek sumienia polskiej młodzieży przed świętem życia.
22 marca
W Warszawie głosi konferencję do młodzieży akademickiej nt. Jakiej chcecie Polski?
1 kwietnia
W bazylice włocławskiej  udziela sakry biskupiej księdzu Czesławowi Lewandowskiemu, sufraganowi diecezji włocławskiej.
8 kwietnia
Przyjmuje na audiencji Seniorat Akademicki "Odrodzenie".
11 kwietnia
W Warszawie uczestniczy w obradach Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
12 kwietnia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
4-6 maja
Na Jasnej Górze przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 130. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
11-12 maja
W Pelplinie przewodniczy ceremoniom pogrzebowym śp. biskupa Kazimierza Kowalskiego.
25 maja
W Warszawie bierze udział w sesji Rady Prymasowskiej Budowy Kościołów i głosi konferencję nt. Fundamenty narodu przyszłości.
27 maja
W Warszawie głosi konferencję do młodzieży maturalnej nt. Ku pełni człowieczeństwa.
12 czerwca
W bazylice Mariackiej w Gdańsku udziela sakry biskupiej księdzu Kazimierzowi Kluzowi, sufraganowi diecezji gdańskiej.
18 czerwca
W Radomiu uczestniczy w rozpoczęciu nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji sandomierskiej (18 czerwca 1972 - 10 czerwca 1973).
26-28 czerwca
W Krakowie bierze udział w jubileuszu 900-lecia przybycia świętego Stanisława ze Szczepanowa, uczestniczy w sesji naukowej, przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 131. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Przekazuje informację nowym podziale administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych dokonanym przez Ojca Świętego Pawła VI.
9 sierpnia
W Gorzowie Wielkopolskim składa wizytę biskupowi Wilhelmowi Plucie.
9-10 sierpnia
W Szczecinie składa wizytę biskupowi Jerzemu Strobie.
10 sierpnia
W Kołobrzegu składa wizytę biskupowi Ignacemu Jeżowi.
13 sierpnia
W Lutyni koronuje obraz Matki Bożej Opiekunki Miłosiernej.
23 sierpnia
Składa zeznania jako świadek w procesie Trybunału Informacyjnego Sługi Bożego Ojca Świętego Jana XXIII.
26 sierpnia
Na Jasnej Górze głosi słowo Boże nt. normalizacji administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
27 sierpnia
W Smardzewicach koło Ojcowa koronuje obraz Matki Bożej Smardzewickiej.
3 września
W Rywałdzie Królewskim koronuje obraz Matki Bożej Cygańskiej.
4 września
W Gnieźnie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
5-6 września
W Poznaniu przewodniczy obradom 132. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list biskupów polskich O chrześcijańskim patriotyzmie.
10 września
W Starej Wsi koronuje obraz Matki Bożej Miłosierdzia.
12 września
Ukazuje się wezwanie Dzień modlitwy o rychłą beatyfikację sługi Bożego Edmunda Bojanowskiego.
18 września
W Lublinie przewodniczy obradom Komisji Episkopatu Polski do spraw KUL.
25 września
W kościele akademickim św. Anny w Warszawie bierze udział w uroczystościach ku czci Patrona stolicy i głosi słowo Boże nt. Błogosławiony Władysław z Gielniowa sumieniem stolicy.
27 września
W archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie bierze udział w uroczystościach 25-lecia Rady Prymasowskiej Budowy Kościołów.
11 października
W Warszawie przyjmuje kardynała Jana Króla z Filadelfii.
15 października
Na terenie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu-Brzezince przewodniczy uroczystościom pobeatyfikacyjnym ku czci błogosławionego Maksymiliana Marii Kolbego.
29 października
W Krakowie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski
30-31 października
We Wrocławiu bierze udział w dziękczynnym nabożeństwie za ustanowienie stałej organizacji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, głosi słowo Boże nt. Wiara Kościoła - mocą jednoczącą naród,  przewodniczy obradom 133. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list biskupów polskich O ustanowieniu stałej organizacji kościelnej na Ziemiach Odzyskanych.
5 listopada
Wyjeżdża do Rzymu na czele delegacji biskupów Ziem Zachodnich.
7 listopada - 2 grudnia
Przebywa w Rzymie. Podczas pobytu w Wiecznym Mieście składa wizytę kardynałowi Carlo Confalonieriemu, kardynałowi Idelbrando Antoniuttiemu, arcybiskupowi Annibale Bugniniemu, przyjmuje z wizytą arcybiskupa Agostino Casarolego, kardynała Paolo Bertoliego, kardynała Johna Josepha Wrighta, biskupa Alfreda Adamowicza z Chicago. Zwiedza Nettuno, Greccio i Fonte Colombo.
9 listopada
Przyjęty wraz z delegacją Episkopatu Polski na audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI, składa hołd dziękczynny za ustanowienie stałej organizacji kościelnej na Ziemiach Odzyskanych.
14 listopada
W Instytucie Polskim w Rzymie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
18 listopada
Przyjęty na audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI.
19 listopada
W Instytucie Polskim w Rzymie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
20 listopada
Odbiera przysięgę kanoniczną od biskupów-nominatów z diecezji na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
2 grudnia
Przyjęty na audiencji pożegnalnej przez Ojca Świętego Pawła VI.


lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone