Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
KALENDARIUM
1901 - 1919   1920 - 1925   1926 - 1931   1932 - 1939   1940 - 1946   1947 - 1948   1949 - 1950   1951 - 1952  
1953 - 1955   1956 - 1957   1958   1959   1960   1961 - 1962   1963   1964   1965   1966   1958   1959  
1967 - 1968   1969 - 1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981  


1960
1 stycznia
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie głosi słowo Boże nt. Narodowy rachunek sumienia.

2 stycznia
W Gnieźnie przewodniczy obradom Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
11 stycznia
W Warszawie rozmawia z I sekretarzem KC PZPR Władysławem Gomułką.
12-13 stycznia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 59. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Przyjęto program pracy duszpasterskiej w czwartym roku Wielkiej Nowenny - W roku małżeństwa katolickiego.
luty
Władze państwowe bezskutecznie usiłują dokonać wizytacji w seminariach duchownych.
7 lutego
W katedrze wrocławskiej udziela sakry biskupiej księdzu Wincentemu Urbanowi, sufraganowi wrocławskiemu.
15-17 marca
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 60. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazał się list pasterski biskupów polskich Na Wielki Post 1960 roku oraz list do duchowieństwa O wysiłkach duszpasterskich.

kwiecień
Wydaje list pasterski Na czwarty rok Wielkiej Nowenny Tysiąclecia.
4 kwietnia
Wydaje odezwę Ojcu Maksymilianowi w hołdzie.
23 kwietnia
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie bierze udział w podniesieniu sarkofagu i przeniesieniu relikwii świętego Wojciecha oraz głosi słowo Boże nt. Dźwiga się święty Wojciech.

27 kwietnia
Demonstracje w Nowej Hucie z powodu cofnięcia zezwolenia na budowę kościoła i próby usunięcia krzyża z placu przeznaczonego na kościół.
3 maja
Wydaje odezwę Do studentów-pielgrzymów na Jasną Górę.
11 maja
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
5 czerwca
W Gorzowie Wielkopolskim udziela sakry biskupiej księdzu Ignacemu Jeżowi, administratorowi apostolskiemu diecezji.
Wydaje list pasterski Na dzień konsekracji archikatedry świętego Jana Chrzciciela w Warszawie.
9 czerwca
Konsekruje odbudowaną po zniszczeniach wojennych archikatedrę św. Jana Chrzciciela w Warszawie.
20 czerwca
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
21-22 czerwca
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 61. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list pasterski Episkopatu Polski Na trzechsetlecie śmierci św. Wincentego a Paulo.

1 sierpnia
Wydaje Wezwanie o pomoc dla ofiar powodzi.
14 sierpnia
Na Jasnej Górze bierze udział w Kongresie Maryjnym.
18 sierpnia
W Malborku uczestniczy w przekazaniu obrazu nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej z diecezji warmińskiej do diecezji gdańskiej (18 sierpnia - 23 października 1960) i głosi słowo Boże nt. Bóg rządzi narodami.

sierpień
Kieruje Wezwanie do rodziców katolickich w sprawie nauczania religii w szkołach.
4-5 września
Na Jasnej Górze przewodniczy obradom 62. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Biskupi w związku z trudnościami nauczania religii w szkołach decydują o organizowaniu nauczania religii w punktach katechetycznych. Ukazały się listy Biskupi polscy do kapłanów i Do dzieci Bożych Kościoła Chrystusowego w Polsce o aktualnych niebezpieczeństwach.

24 września
W Warszawie konsekruje kościół św. Jakuba i głosi słowo Boże nt. Kościół wyzwala z niewoli materii.

26 września
Wydaje wezwanie Do młodzieży akademickiej na nowy rok pracy.
27 września
W Krakowie uczestniczy w obchodach 300-lecia śmierci św. Wincentego a Paulo i głosi słowo Boże nt. "Res sacra homo".

22 października
W archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie odsłania pomnik śp. kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski.
23 października
W Gdańsku uczestniczy w przekazaniu obrazu nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej z diecezji gdańskiej do diecezji chełmińskiej (23 października 1960 - 29 października 1961) i głosi słowo Boże nt. Maryja Jasnogórska Apostołką jedności narodu.

W Gdańsku głosi konferencję do duchowieństwa nt. Moc żywej wiary w ciężkiej sytuacji Kościoła.

6 listopada
W Warszawie głosi konferencję do nauczycieli nt. "Nauczycielu prawdomówny!".
12 listopada
W Lublinie przewodniczy obradom Komisji Episkopatu Polski do spraw KUL.
14 listopada
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
15-17 listopada
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 63. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazało się pouczenie pasterskie biskupów polskich O sakramencie małżeństwa.
30 grudnia
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.


lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone