Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
KALENDARIUM
1901 - 1919   1920 - 1925   1926 - 1931   1932 - 1939   1940 - 1946   1947 - 1948   1949 - 1950   1951 - 1952  
1953 - 1955   1956 - 1957   1958   1959   1960   1961 - 1962   1963   1964   1965   1966   1958   1959  
1967 - 1968   1969 - 1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981  


1975
W Rzymie ukazuje się książka Kazania świętokrzyskie. Ewangelizacja świata w ocenie Synodu Biskupów w Rzymie (12-19-26 stycznia 1975), w Paryżu Listy pasterskie Prymasa Polski 1946-1974.
12 stycznia
W kościele św. Krzyża w Warszawie głosi I kazanie świętokrzyskie nt. Ewangelizacja świata w ocenie Synodu Biskupów.
14-16 stycznia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 146. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
19 stycznia
W kościele św. Krzyża w Warszawie głosi II kazanie świętokrzyskie nt. Ewangelizacja świata w ocenie Synodu Biskupów.
26 stycznia
W kościele św. Krzyża w Warszawie głosi III kazanie świętokrzyskie nt. Ewangelizacja świata w ocenie Synodu Biskupów.
2 lutego
Wydaje słowo pasterskie Na 975-lecie diecezji i metropolii gnieźnieńskiej.
15 lutego
W Warszawie wizytuje Instytut Prymasowski Ślubów Narodu.
25 lutego
W Warszawie przyjmuje delegację Stolicy Apostolskiej do rozmów z rządem PRL na czele z arcybiskupem Luigi Poggim.
9 marca
 
W Warszawie głosi słowo Boże nt. W obronie życia Polaków.
10-12 marca
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 147. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Przemawia nt. Rozmowy Kościół - państwo na nowym etapie.
16 marca
W kościele św. Michała w Warszawie głosi słowo Boże nt. Program walki o życie narodu.
19 marca
Składa wizytę arcybiskupowi Luigi Poggiemu w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie.
27 kwietnia
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie przewodniczy uroczystościom jubileuszowym 975-lecia ustanowienia metropolii gnieźnieńskiej, głosi słowo Boże nt. Owoc stokrotny Kościoła w Polsce.
3 maja
Na Jasnej Górze przewodniczy sesji Rady Głównej Episkopatu Polski.
11 maja
W Krakowie głosi słowo Boże nt. Kościół nie walczy z władzą, tylko z jej nadużyciami. 
Wyjeżdża do Rzymu na Międzynarodowy Kongres Maryjny i Mariologiczny.
13-25 maja
Przebywa w Rzymie. Podczas pobytu w Wiecznym Mieście składa wizytę kardynałowi Jeanowi Villotowi, kardynałowi Angelo Rossi, w Ambasadzie Polskiej, przyjmuje biskupa Władysława Rubina, biskupa Szczepana Wesoego, arcybiskupa Luigi Poggi.
22 maja
Przyjęty na prywatnej audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI.
1 czerwca
W katedrze płockiej bierze udział w obchodach 900-lecia diecezji płockiej.
25-27 czerwca
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 148. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się słowo biskupów polskich Przed beatyfikacją matki Marii Teresy Ledóchowskiej.
2 sierpnia
W Warszawie głosi konferencję do duchowieństwa nt. Kościół w wymiarze międzynarodowym.
10 sierpnia
W Lewiczynie koronuje obraz Matki Bożej Lewiczyńskiej - Pani Ziemi Grójeckiej i głosi słowo Boże nt. Godność pracy na roli.
17 sierpnia
W Kołobrzegu i Koszalinie uczestniczy w obchodach 975-lecia metropolii gnieźnieńskiej.
3 września
W Warszawie bierze udział w obradach Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
4 września
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
5-6 września
W Łomży przewodniczy obradom 149. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
7 września
W Sejnach koronuje obraz Matki Bożej Sejneńskiej i głosi słowo Boże nt. Maryja ukształtowana przez Trójcę Świętą - wzorem dla nas.
14 września
W Głogowcu koło Kutna koronuje obraz Matki Bożej - kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
6 października
Wyjeżdża do Rzymu na beatyfikację matki Marii Teresy Ledóchowskiej.
8-21 października
Przebywa w Rzymie. Podczas pobytu w Wiecznym Mieście składa wizytę arcybiskupowi Agostino Casarolemu, biskupowi Władysławowi Rubinowi, przyjmuje biskupa Luigi Poggi.
8 października
Ojciec Święty Paweł VI - w odpowiedzi na ponawiane prośby biskupów polskich - zawierza Matce Najświętszej Kościół i świat.
9 października
Przyjęty na prywatnej audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI.
11 października
Przyjęty wraz z biskupami polskimi na audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI.
19 października
Na Placu Świętego Piotra bierze udział w beatyfikacji matki Marii Teresy Ledóchowskiej i innych misjonarzy przez Ojca Świętego Pawła VI.
31 października
W bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie bierze udział w obchodach 50. rocznicy sprowadzenia prochów Nieznanego Żołnierza do Warszawy i głosi słowo Boże nt. Bezimienny bohater symbolem ofiarnego poświęcenia dla Ojczyzny.
18-20 listopada
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 150. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list biskupów polskich Na nowy rok 1976 i rozpoczęcie przygotowania do jubileuszu 600-lecia Obrazu Matki Bożej w Częstochowie, słowo pasterskie Po wyniesieniu na ołtarze błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej, Program przygotowania do uroczystości jubileuszu 600-lecia przybycia cudownego obrazu Matki Bożej na Jasną Górę (1382-1982).
25 listopada
Kieruje - w imieniu Rady Głównej Episkopatu Polski - Pro memoria do rządu PRL w sprawie zmiany Konstytucji.
30 listopada
W Przasnyszu uczestniczy w rozpoczęciu nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji płockiej (30 listopada 1975 - 7 listopada 1976).
1 grudnia
W Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie bierze udział w sympozjum z okazji 10-lecia zakończenia Soboru Watykańskiego II i głosi referat nt. Prace Ojców Soborowych.
3 grudnia
Wyjeżdża do Rzymu z pielgrzymką biskupów polskich na Rok Święty.
5-16 grudnia
Przebywa w Rzymie. Podczas pobytu w Wiecznym Mieście składa wizytę arcybiskupowi Agostino Casarolemu, kardynałowi Paulowi Bertoliemu, przyjmuje arcybiskupa Luigi Poggi.
6 grudnia
Przyjęty wraz z pielgrzymką jubileuszową 23 biskupów polskich na specjalnej audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI.
8 grudnia
W Bazylice Watykańskiej bierze udział w Akcie oddania świata Matce Bożej przez Ojca Świętego Pawła VI.
15 grudnia
Przyjęty na pożegnalnej audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI.
21 grudnia
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie udziela sakry biskupiej księdzu Janowi Michalskiemu, sufraganowi archidiecezji gnieźnieńskiej.
28 grudnia
W bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie odsłania tablicę ku czci Wincentego Witosa, premiera rządu RP i głosi słowo Boże nt. Złożenie hołdu Wincentemu Witosowi.
29 grudnia
W Warszawie głosi konferencję do duszpasterzy młodzieży męskiej nt. Problemy życia społecznego w Polsce.


lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone