Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
KALENDARIUM
1901 - 1919   1920 - 1925   1926 - 1931   1932 - 1939   1940 - 1946   1947 - 1948   1949 - 1950   1951 - 1952  
1953 - 1955   1956 - 1957   1958   1959   1960   1961 - 1962   1963   1964   1965   1966   1958   1959  
1967 - 1968   1969 - 1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981  


1971
W Rzymie ukazuje się Miłość na co dzień, a w Paryżu Ojcze nasz...
1 stycznia
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie głosi słowo Boże nt. Wpływ ducha Ewangelii na życie społeczne i ekonomiczne.
10 stycznia
W Warszawie głosi konferencję do artystów scen warszawskich nt. Słudzy kultury narodowej.
14 stycznia
W Warszawie głosi konferencję do kapłanów nt. Wzajemne stosunki Koscioła i państwa.
15 stycznia
W Warszawie głosi konferencję do prawników nt. Kształtowanie kultury społeczno-katolickiej w Polsce.
26-28 stycznia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 123. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się wezwanie Biskupi polscy wzywają cały Naród do modlitwy za Ojczyznę, list pasterski Głos biskupów polskich w obronie zagrożonego bytu Narodu.
3 marca
W Urzędzie Rady Ministrów w Warszawie prowadzi rozmowę z premierem Piotrem Jaroszewiczem nt. normalizacji stosunków między państwem a Kościołem.
4 marca
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
19 marca
Wydaje odezwę Na 25-lecie sakry biskupiej.
31 marca - 1 kwietnia
W Warszawie przewodniczy obradom 124. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się Prośba biskupów polskich do Narodu o modlitwę w intencji dzieci.
18 kwietnia
W Warszawie głosi słowo Boże z okazji 25-lecia pracy Towarzystwa Przyjaciół KUL nt. Uniwersytet katolicki w społeczeństwie polskim.
25 kwietnia
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie głosi słowo Boże nt. Wołamy o ducha ofiary z siebie.
1 maja
W Warszawie głosi konferencję nt. Obowiązek i prawo ludzkiej pracy.
W Warszawie przyjmuje kardynała Franza Koniga, arcybiskupa Wiednia.
3-4 maja
Na Jasnej Górze przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 125. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list biskupów polskich Na 80-lecie ogłoszenia encykliki Leona XIII "O położeniu ludzi pracujących" (Rerum novarum), list pasterski Biskupi polscy ogłaszają w Polsce święto Maryi Matki Kościoła.
9 maja
W Krakowie bierze udział w uroczystościach ku czci świętego Stanisława Biskupa, nawiedza parafię Królowej Polski w Nowej Hucie, przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
11 maja
We Wrocławiu bierze udział w obchodach 80-lecia ogłoszenia encykliki Rerum novarum i głosi konferencję nt. Pragnienie nowych czasów, nowych spraw i rzeczy.
7 czerwca
W Warszawie przyjmuje delegację pracowników Stoczni Gdańskiej i głosi słowo Boże nt. Przez waszą mękę - ku odrodzeniu życia ojczystego!
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski.
16 czerwca
W Warszawie bierze udział w obradach Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
22-24 czerwca
W Paradyżu przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 126. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się Wezwanie biskupów polskich do wiernych o oddaniu Matce Kościoła całej rodziny ludzkiej, Apel biskupów do kapłanów przed III Synodem Biskupów i beatyfikacją ojca Maksymiliana Kolbe.
5 czerwca
W Poznaniu przewodniczy obradom Komisji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.
11 lipca
W Lubaczowie bierze udział w rozpoczęciu nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w archidiecezji (11 czerwca - 7 sierpnia 1971).
3 sierpnia
Wydaje list Przed beatyfikacją ojca Maksymiliana Marii Kolbe.
7 sierpnia
W Tomaszowie Lubelskim uczestniczy w rozpoczęciu nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji lubelskiej (7 sierpnia 1971 - 18 czerwca 1972).
20 sierpnia
Wydaje wezwanie do modlitwy Przed beatyfikacją ojca Maksymiliana Marii Kolbe i przed Synodem Biskupów.
5 września
W Wieluniu koronuje obraz Matki Bożej Pocieszenia.
24-25 września
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 127. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list biskupów polskich na uroczystość Chrystusa Króla Młodzież w służbie Kościoła, Narodu i każdego człowieka.
26 września
Wyjeżdża do Rzymu na Synod Biskupów i beatyfikację ojca Maksymiliana Marii Kolbego.
28 września - 15 listopada
Przebywa w Rzymie. Bierze udział w kongregacjach plenarnych Synodu, w pracach grupy języka włoskiego, składa wizytę kardynałowi Josefowi Mindszenty’emu, arcybiskupowi Agostino Casarolemu, biskupowi Władysławowi Rubinowi, kardynałowi Alfredo Ottavianiemu, kardynałowo Franjo Seperowi, kardynałowi Jeanowi Villotowi, kardynałowi Johnowi Josephowi Wrightowi, kardynałowi Angelo Dell’Acqua, Wikariuszowi Rzymu, kardynałowi Amleto Giovanni Cicognaniemu.
1 października
Przyjęty na prywatnej audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI.
17 października
W Bazylice Watykańskiej uczestniczy w uroczystej beatyfikacji ojca Maksymiliana Marii Kolbego przez Ojca Świętego Pawła VI.
Wydaje odezwę do kapłanów Z Synodu Biskupów.
18 października
W Watykanie bierze udział w audiencji u Ojca Świętego Pawła VI dla pielgrzymów z Polski i emigracji. Z Polski przyjechało po raz pierwszy po wojnie około 2 tysięcy pielgrzymów.
W kościele polskim w Rzymie głosi słowo Boże nt. Ojciec Maksymilian wygrał wojnę.
30 października
W Rzymie poświęca kościół parafialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej, wybudowany z polecenia Ojca Świętego Pawła VI dla uczczenia Tysiąclecia Chrztu Polski.
2 listopada
Na cmentarzu polskim na Monte Cassino odprawia Mszę świętą i modli się za poległych.
15 listopada
Przyjęty na pożegnalnej audiencji przez Ojca Świętego Pawła VI.
17 listopada
W Warszawie przyjmuje delegację Stolicy Apostolskiej do rozmów z rządem Polski na czele z acybiskupem Agostino Casarolim.
21 listopada
W Poznaniu bierze udział w Dniach Społecznych i głosi konferencję nt. Chrystusowa odnowa społeczeństwa świata współczesnego.
22 listopada
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie odsłania i poświęca tablicę pamiątkową ku czci 138 zamordowanych kapłanów archidiecezji gnieźnieńskiej.
30 listopada
W Warszawie uczestniczy w obradach Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
1-3 grudnia
W Warszawie przewodniczy obradom Rady Głównej Episkopatu Polski i 128. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Ukazuje się list biskupów polskich Po zakończeniu Synodu Biskupów na temat kapłaństwa służebnego i sprawiedliwości w świecie współczesnym, komunikat do wiernych w sprawie nabożeństwa pobeatyfikacyjnego ku czci błogosławionego Maksymiliana Marii Kolbego.
7 grudnia
W Warszawie przyjmuje delegację "Iuventus Christiana" z okazji 50-lecia powstania.


lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone