Mail
[modlitwa]   [życiorys]   [kalendarium]   [cytaty]   [artykuły]   [galeria]   [multimedia]   [inne]   [linki]
KALENDARIUM
1901 - 1919   1920 - 1925   1926 - 1931   1932 - 1939   1940 - 1946   1947 - 1948   1949 - 1950   1951 - 1952  
1953 - 1955   1956 - 1957   1958   1959   1960   1961 - 1962   1963   1964   1965   1966   1958   1959  
1967 - 1968   1969 - 1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981  


1949
3 stycznia
List pasterski do duchowieństwa i wiernych diecezji lubelskiej O nominacji na arcybiskupa gnieźnieńskiego i warszawskiego.

6 stycznia
List pasterski Na dzień ingresu do katedry gnieźnieńskiej i do katedry warszawskiej.
22 stycznia
W kościele św. Michała Archanioła w Lublinie głosi ostatnią konferencję do robotników nt. nauki społecznej Kościoła.
25-26 stycznia
W Krakowie bierze udział w obradach 10. Konferencji Episkopatu Polski.
2 lutego
Uroczysty ingres do katedry prymasowskiej w Gnieźnie.
6 lutego
Uroczysty ingres do prokatedry (kościół seminaryjny św. Józefa na Krakowskim Przedmieściu) w Warszawie.
Marzec
Wydaje odezwę W sprawie odbudowy katedry gnieźnieńskiej.
26 marca
Ukazuje się list pasterski Episkopatu Polski O radościach i troskach Kościoła.

14 kwietnia
Ukazuje się list pasterski Duchowieństwo polskie w obliczu potrzeb współczesnych.
kwiecień
Wydaje odezwy Do Polaków za granicą i Na 950-lecie kanonizacji świętego Wojciecha.
24 kwietnia
W bazylice prymasowskiej w Gnieźnie przewodniczy uroczystościom 950-lecia kanonizacji świętego Wojciecha.
W Gnieźnie przewodniczy obradom 11. Konferencji Episkopatu Polski. Ukazuje się list biskupów polskich do duchowieństwa i wiernych O stosunkach między państwem a Kościołem.

22 czerwca
W Krakowie bierze udział w obradach Komisji Głównej Episkopatu Polski, którym przewodniczy kardynał Adam Sapieha. Biskupi wysyłają protest do rządu w związku z ingerencjami władz w wewnętrzne życie Kościoła.
29 czerwca
W katedrze lubelskiej udziela sakry biskupiej księdzu Piotrowi Kałwie, swojemu następcy.
6 lipca
Z inicjatywy arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, rozpoczynają się systematyczne rozmowy między rządem a Episkopatem Polski w ramach Komisji Mieszanej. Stronę rządową reprezentowali: Franciszek Mazur, Władysław Wolski i Edward Ochab, stronę kościelną: biskup Zygmunt Choromański, biskup Tadeusz Zakrzewski i biskup Michał Klepacz.
17 lipca
Prowadzi rozmowę z ministrem Władysławem Wolskim.
29 lipca
W Krakowie przewodniczy obradom 12. Konferencji Episkopatu Polski.
5 sierpnia
Ukazują się dekrety Rady Ministrów: o ochronie wolności sumienia i wyznania oraz o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach (zezwalają one władzom kontrolować działalność organizacji kościelnych).
18 sierpnia
Rada Ministrów wydaje dekret o zgromadzeniach, ograniczający kult publiczny wyłącznie do wnętrza świątyń.
20-21 września
We Wrocławiu przewodniczy obradom 13. Konferencji Episkopatu Polski.
25 września
Wydaje odezwę W sprawie odbudowy stolicy.
9 października
Wydaje list pasterski Na uroczystość świętego Stanisława Kostki, patrona młodzieży polskiej.
26-27 października
W Krakowie przewodniczy obradom 14. Konferencji Episkopatu Polski.
6 listopada
W Lublinie poświęca nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
20 listopada
Wydaje list O kierunkach pracy kapłańskiej.
23 listopada
W Krakowie przewodniczy obradom 15. Konferencji Episkopatu Polski.
14 grudnia
Wydaje list pasterski na dzień Świętej Rodziny Pouczenie pasterskie o sakramencie małżeństwa.
grudzień
Interwencja władz państwowych w sprawy "Caritas" - wprowadzenie do zarządów osób ludzi nie związanych z Kościołem, organizowanie wieców i zebrań potępiających dotychczasową działalność, wyznaczanie księżom stanowisk w zarządach "Caritas".


1950
3 stycznia
W Poznaniu przewodniczy obradom 16. Konferencji Episkopatu Polski.
28-30 stycznia
W Krakowie przewodniczy obradom Komisji Głównej Episkopatu Polski i 17. Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi wydali: List do pana Bolesława Bieruta, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie "Caritas", List do duchowieństwa w sprawie "Caritas", Oświadczenie Episkopatu do wiernych w sprawie "Caritas".
16 lutego
W Krakowie wspólnie z kardynałem Adamem Sapiehą - w imieniu Episkopatu Polski - kierują kolejny List do Prezydenta Bolesława Bieruta w sprawie walki z Kościołem.
2 marca
W Krakowie przewodniczy obradom 18. Konferencji Episkopatu Polski, poświęconym sprawie porozumienia z rządem.
25 marca
Wydaje list pasterski Zaproszenie do łask jubileuszowych Roku Świętego.
3 kwietnia
W Krakowie przewodniczy obradom Komisji Głównej Episkopatu i 19. Konferencji Episkopatu Polski, podczas których przygotowano tekst Porozumienia.

14 kwietnia
W Warszawie podpisano Porozumienie zawarte między przedstawicielami Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Episkopatu Polski oraz Protokół Wspólnej Komisji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Episkopatu Polski w związku z zawartym Porozumieniem. Dokumenty podpisali - ze strony rządowej: minister administracji publicznej Władysław Wolski, wiceminister obrony narodowej Edward Ochab, poseł na Sejm Ustawodawczy Franciszek Mazur; ze strony kościelnej: sekretarz Episkopatu Polski biskup Zygmunt Choromański, biskup płocki Tadeusz Zakrzewski i biskup łódzki Michał Klepacz. W Porozumieniu państwo gwarantowało Kościołowi nauczanie religii w szkołach, swobodę praktyk religijnych dla młodzieży szkolnej, opiekę duszpasterską w wojsku, w szpitalach i w więzieniach, prawa dla szkół katolickich. Potwierdzono prawo Kościoła do prowadzenia pracy dobroczynnej i katechetycznej, wydawnictw i pism katolickich. Zagwarantowano swobodę działania Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu, zakonom i seminariom duchownym.
21-22 kwietnia
W Gnieźnie przewodniczy obradom 20. Konferencji Episkopatu Polski. Ukazuje się komunikat Episkopatu O porozumieniu zawartym między przedstawicielami Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Episkopatu Polski.
maj
W Warszawie zniesiono urząd ministra administracji publicznej i utworzono Urząd do spraw Wyznań, podległy bezpośrednio prezesowi Rady Ministrów, którego dyrektorem został Antoni Bida.
czerwiec
Wydaje pouczenie pasterskie O święceniu niedzieli.

9 czerwca
W Krakowie przewodniczy obradom 21. Konferencji Episkopatu Polski.
21-22 czerwca
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Głównej Episkopatu Polski. Ukazuje się Oświadczenie Episkopatu w sprawie pokoju, wyjaśniające stanowisko Kościoła katolickiego w sprawie Apelu sztokholmskiego.
29 czerwca
W Krakowie przewodniczy obradom 22. Konferencji Episkopatu Polski.
Wydaje odezwę Do studentów o wakacjach.
1-15 lipca
Przeprowadza wizytację kanoniczną na Ziemiach Zachodnich - odwiedza parafie Wrocławia, Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry.
26 sierpnia - 6 września
Przeprowadza wizytację kanoniczną na Warmii i Mazurach - odwiedza parafie w Olsztynie, Malborku, Elblągu i Fromborku.
12 września
Na Jasnej Górze przewodniczy obradom 23. Konferencji Episkopatu Polski. Episkopat kieruje list do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bolesława Bieruta Dowód wobec historii nt. gwałcenia przez rząd porozumienia.
5 października
Wydaje list pasterski do rodziców W sprawie katolickiego wychowania młodzieży.
11 listopada
Wydaje zachętę do dzieci i młodzieży O pilnym uczeniu się religii.

5-6 grudnia
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Głównej Episkopatu Polski i 24. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Biskupi wydali list pasterski O Boskim pochodzeniu władzy w Kościele Chrystusowym.

Zostaje członkiem konfraterni paulińskiej - z rąk generała zakonu paulinów ojca Piotra Markiewicza dokument potwierdzający.
15 grudnia
Wydaje list do duchowieństwa i wiernych Ojciec Święty wzywa świat do publicznych modłów o pokój.
27 grudnia
W Warszawie przewodniczy obradom Komisji Głównej Episkopatu Polski. Biskupi w specjalnej odezwie przestrzegają kapłanów przed dalszą działalnością w Komisji Księży przy ZboWiD.


lukas-design © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone